Dotace na rok 2021 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 789/2021 ze dne 27. ledna 2021 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2021.

Dotační pravidla pro udělení dotací  na rok 2021 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:
  • volného času
  • sportu
  • kultury
          (dále jen žadatelé)

Žádost o dotaci se přijímá pouze on-line prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: dotace.praha16.eu v termínu do 1. března 2021 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 Bc. Ivetou Krejčí

Pravidla pro udělení dotací na rok 2021

Zveřejněno: 01.02.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3023 x
Vytisknout