Dotace na rok 2022 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1104/2022 ze dne 2. února 2022 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2022.

Dotační pravidla pro udělení dotací na rok 2022 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:
  • volného času
  • sportu
  • kultury

Žádost o dotaci se přijímá pouze on-line prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: dotace.praha16.eu v termínu do 28. února 2022 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna do 31. prosince 2022.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 16 paní Bc. Ivetou Krejčí

Pravidla pro udělení dotací na rok 2022

Zveřejněno: 03.02.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2404 x
Vytisknout