Dotace pro sociální oblast 2013

Městská část Praha 16 vyhlašuje dotační řízení v rámci J5 programu Hlavního města Prahy na podporu městských částí v sociální oblasti pro rok 2013.

Jedná se o účelové prostředky, které jsou určeny pouze na sociální služby, poskytované dle zákona 108/2006 Sb. obyvatelům správního obvodu Praha 16.

Konkrétně se jedná o tyto služby:
- pečovatelská služba,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Termín pro podání žádosti končí 17. června 2013 ve 12.00 hodin.

Žádostí lze uplatnit pouze na předepsaných formulářích, které s pravidly a podmínkami pro poskytnutí dotace najdete zde:

nebo jsou k nahlédnutí na odboru sociálním.

Informace o dotačním řízení poskytne:
Bc. Jitka Stejskalová
vedoucí odboru sociálního
telefon: 234 128 310
e-mail: jitka.stejskalova@praha16.eu

Zveřejněno: 12.06.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7073 x
Vytisknout