Grantové řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2008

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 615 ze dne 28. května rozhodla o vyhlášení grantového řízení pro celé území správního obvodu Prahy 16 v oblasti sociálních služeb pro rok 2008. Jde o účelově vázané prostředky na následující druhy sociálních služeb:

 • pečovatelská služba,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory (vyjma občanských poraden),
 • sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané nejpozději do 16.6.2008 do 12,00 hodin včetně, doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 16, V. Balého 23, 153 00  Praha 5 – Radotín. Obálku s žádostí je nutné jasně označit: „Úřad městské části Praha 16, odbor sociální, dotace – podpora v sociální oblasti 2008“.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Ověřená kopie dokladu o registraci dle zákona o sociálních službách
 • Ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činností
 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele
 • Kopie ceníku poskytované služby

Harmonogram dotačního řízení:

 • Vyhlášení programu (internet, vývěska, přijímání přihlášek poskytovatelů sociálních služeb - 29. května 2008
 • Ukončení příjmu žádostí - 16. června do 12.00 hodin včetně
 • Zpracování žádostí - 18. června 2008
 • Projednání návrhů výše dotace Radou - 25. června 2008
 • Zveřejnění výsledků dotačního řízení - 26. června 2008

Informace o dotačním řízení poskytuje Alena Žáková, vedoucí odboru sociálního Úřadu městské části Praha 16, tel.: 234 128 310, e-mail: alena.zakova@p16.mepnet.cz.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace Městskou částí Praha 16 v sociální oblasti pro rok 2008 (doc, 70 kB)
Žádost o dotaci Městské části Praha 16 pro poskytovatele sociálních služeb v sociální oblasti pro rok 2008 (doc, 267 kB)

 

Zveřejněno: 29.05.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8672 x
Vytisknout