Inzerování v Novinách Prahy 16

Inzerování v Novinách Prahy 16

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Inzerování v Novinách Prahy 16

4. Základní informace k životní situaci

Informační celobarevné měsíční periodikum Noviny Prahy 16 pro správní obvod Prahy 16 (Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence a Lochkov) vydává Městská část Praha 16.

Zájemci o inzerci v novinách mohou podat inzerát přímo v redakci novin na adrese: Kulturní středisko Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, 153 00 Praha-Radotín, e-mailem: noviny@praha16.eu, telefonicky na číslech: 234 128 471 a 725 606 259. 

Ceny inzerátů jsou stanoveny Usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1269/2010. 

Noviny vychází v nákladu 6 500 výtisků a jsou distribuovány zdarma.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem inzerovat v Novinách Prahy 16.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem inzerovat v Novinách Prahy 16, je povinna vyplnit objednávku inzerce, kde uvede všechny údaje o právnické nebo fyzické osobě včetně IČ, DIČ, adresy firmy, fakturační adresy, kontaktní osoby, telefonického spojení, velikosti inzerátu a počet zadání inzerátu. 

Inzerci je možné podat pouze v souborovém formátu DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIFF a BMP. Dále je nabízena služba – úprava (případně výroba) celobarevného inzerátu zcela zdarma.

Objednávka inzerce je přijímána do uzávěrky, která je uvedena v předcházejícím čísle novin.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou v redakci novin,e-mailem noviny@praha16.eu, telefonicky na číslech: 257 225 946 a 725 606 259.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, redakce Novin Prahy 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

Kulturní středisko Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, 153 00 Praha-Radotín

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Kulturní středisko Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, 153 00 Praha-Radotín, kontaktní osobou je Věra Peroutková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Inzerát v souborovém formátu DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIFF a BMP.
Text inzerátu pro případnou výrobu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici i v tištěné podobě v redakci Novin Prahy 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Uvedené ceny jsou včetně 21% sazby DPH, pro opakovanou inzerci platí speciální sazba.

Poplatek se hradí po zveřejnění inzerátu v Novinách Prahy 16 na základě faktury vystavené Odborem ekonomickým Úřadu městské části Praha 16, a to buď v hotovosti nebo platební kartou v pokladně ÚMČ Praha 16, poštovní poukázkou nebo na účet vedený u České spořitelny a.s., Praha 5, číslo 9021-2000861379/0800, variabilní symbol uvedený na faktuře za inzerci.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, záleží na konkrétní domluvě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Uhradit poplatek za inzerci v termínu splatnosti faktury.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: noviny@praha16.eu  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Právní předpisy nejsou stanoveny.

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě neuhrazení ceny za inzerci bude pohledávka vymáhána Úřadem městské části Praha 16 a objednatel bude vyřazen z databáze inzerentů. 

21. Nejčastější dotazy

Jaká je cena za inzerci v Novinách Prahy 16?

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, redakci Novin Prahy 16.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.praha16.eu/Noviny-Prahy-16

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu

26. Kontaktní osoby

Věra Peroutková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.3.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.3.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 21.01.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 10939 x
Vytisknout