Nouzový stav: Změny v provozu úřadu

S ohledem na aktuální situaci přijímá mimořádná opatření i úřad a technické služby. Úřední dny budou pouze v pondělí a ve středu a budovy úřadu i TS budou uzavřeny – vstup bude možný pouze se zaměstnancem či po předchozím objednání.

Podobně jako další státní instituce a městské úřady i Úřad městské části Praha 16 přistupuje s účinností od pondělí 16. března k omezení provozu a pohybu osob v budovách, a to v návaznosti na vládou vyhlášený nouzový stav. Úřední hodiny všech pracovišť budou pouze v pondělí a středu (ve standardních časech od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin), a to po celou dobu trvání nouzového stavu.

Aby se dále omezila větší koncentrace osob v budovách, zavádějí se další preventivní opatření:
  • všechny budovy úřadu budou trvale uzavřeny a vstup do nich bude možný pouze s doprovodem konkrétního pracovníka (úředníka) – po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, v pondělí a ve středu po ohlášení se či zazvonění na konkrétní pracoviště, 
  • v ostatní pracovní dny (úterý, čtvrtek a pátek) bude možné navštívit úřad pouze po předchozím objednání a domluvě schůzky s konkrétním pracovníkem, jinak nebude vstup umožněn,
  • ruší se veškerá jednání s předpokládanou vyšší účastí osob (30), není-li jejich uskutečnění nezbytně nutné (neplatí pro všechna interní jednání a dále například pro jednání zastupitelstva, rady, komisí rady a výborů zastupitelstva) – dosud svolaná jednání se budou řídit pokyny kompetentních pracovníků úřadu (např. zrušení či změna místa jednání),
  • provoz podatelny bude zachován ve stávajících úředních hodinách (pondělí a středa 8.00-18.00 hod.; úterý, čtvrtek a pátek 8.00-14.00 hod.), ale kontakt s veřejností bude probíhat výhradně přes přepážku u vstupu do hlavní budovy radnice,
  • pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (změna trvalého bydliště, občanské průkazy, pasy) bude v provozu pro veřejnost pouze v pondělí a středu v úředních hodinách a bude nutné se objednat na přesný termín (datum a čas návštěvy) – buď elektronicky přes objednací systém či telefonicky na čísle 234 128 245; neobjednaní klienti nebudou obslouženi,
  • na všech pracovištích budou k dispozici ve zvýšeném rozsahu dezinfekční prostředky (gely) a bude zintenzívněn úklid všech objektů,
  • toalety pro veřejnost budou ve všech budovách uzavřeny.

Děkujeme za pochopení těchto mimořádných opatření.

Vloženo: 13.03.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 1206 x
Vytisknout