Potvrzení povodňového souladu (právnické osoby)

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, kontaktní osobou je Bc. Viktor Kalina, DiS.

Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Písemnou žádost
  • Povodňový plán nemovitosti či podniku
  • Odborné stanovisko k vypracovanému povodňovému plánu od správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou předepsány.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání povodňového souladu nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění