Preventivní cvičení výstavby protipovodňových opatření a dopravní omezení

Dne 21. října 2022 od 18 hod. do 22. října 2022 do 7 hod. ráno se bude konat preventivní cvičení výstavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, konkrétně části etapy 0006 v Radotíně, které mají za účel ochránit zdraví, životy, majetek a životní prostředí občanů v okamžiku povodní. Cvičení je organizováno Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s Městskou částí Praha 16, složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími důležitými účastníky působícími při ochraně před povodněmi. Cílem cvičení je prověřit připravenost všech zainteresovaných subjektů na povodňovou situaci.

Z důvodu rozsahu a průběhu cvičení jsou přijímána i rozsáhlá dopravní opatření. Neprůjezdné tak budou v době stavby protipovodňových opatření ulice Výpadová od Horymírova náměstí až po Šárovo kolo, ul. Věštínská od ul. U Jankovky k ul. Výpadová a celá ul. U Jankovky. Průjezd Radotínem bude možný přes ul. Vrážskou. Doprava přes objízdné trasy bude koordinována a řízena Policií ČR.

Po ničivé povodni v roce 2002 se začaly budovat protipovodňové linie na ochranu hl. m. Prahy, které mají za účel ochránit zdraví, životy, majetky obyvatel a životní prostředí. Společně s protipovodňovou linií, kterou v Radotíně vybudovalo hl. m. Praha do roku 2010, zajistila Městská část Praha 16 v roce 2019 výstavbu protipovodňových opatření v Šárově kole proti tzv. dynamickým účinkům povodně. I tato část bude součástí celého cvičení.

Radotínská protipovodňová ochrana je jedinou etapou z celé Prahy, kterou se nechrání část města proti povodni od Vltavy, ale od Berounky.  V rámci výstavby byla tato oblast rozdělena na část zahrnující ulici Výpadovou a ochranu vedoucí od Výpadové směrem k železniční trati. Jedná se o kombinaci pevných betonových stěn s mobilními hrazeními. Celková délka je 437,5 m, při výškách hrazení od 1,07 do 3,3 m. Celková plocha hrazení je 864 m².

Situační plán výstavby protipovodňových opatření 21. až 22. října 2022

Dopravně inženýrské opatření - situační mapa (pdf, 1,25 MB)
Zveřejněno: 11.10.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1901 x
Vytisknout