Přidělené dotace 2020

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém III. zasedání dne 18. května 2020 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí.

Ta hodnotila všech 98 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 24 žádostí, v 74 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 114 000 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury kanceláře úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí.  

Přehled přidělených dotací (pdf, 84 kB)
Zveřejněno: 02.06.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3829 x
Vytisknout