Přidělené dotace 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém XIV. zasedání dne 29. března 2021 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí.

Hodnoceno bylo všech 76 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila, vyhodnotila a u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 10 žádostí, v 66 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 956 500 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury Úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí. 


Přehled přidělených dotací (pdf, 67 kB)
Zveřejněno: 20.04.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2962 x
Vytisknout