První naučná stezka Radotínem a jeho okolím je otevřená

Sobotního slavnostního otevření první naučné stezky v Radotíně a následného pochodu se zúčastnilo přes 80 lidí, včetně zástupců radnice a úřadu.

První zářijovou sobotu krátce po deváté hodině přestřihli radotínský starosta Karel Hanzlík, místostarosta Miroslav Knotek, tajemník úřadu Pavel Jirásek a Irena Farníková, která zastupovala radotínské letopisce, slavnostní pásku a odhalili a pokřtili první informační tabuli, která je na Místě u řeky. Úvodní slovo si vzal Pavel Jirásek, který se zasadil o vytvoření stezky. „Vítám Vás na slavnostním otevření první naučné stezky, kterou zde v Radotíně máme. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na její tvorbě. Zásadní spolupráce probíhala se správou CHKO Český kras, magistrátem hl. města Prahy a Klubem českých turistů, kteří v krátkém čase stezku vyznačili a nechali ji zanést i na mapy.cz. Na tvorbě informačních tabulí se ve velkém podíleli radotínští letopisci a zastupitel Jakub Mareš.“

 „Všechny Vás zde ještě jednou vítám a jsem rád, že se nás na slavnostní pochod první naučnou stezkou Radotínem a jeho okolím sešlo tolik. Pro mnohé se může zdát, že příprava a zajištění podobné stezky je jednoduchá záležitost. Opak je však pravdou. Vedle vlastního vytyčení musíte absolvovat mnoho složitých jednání především s vlastníky pozemků, přes které trasa vede, získat neskutečné množství souhlasných stanovisek od organizací jako je Svaz ochránců přírody, CHKO, Český svaz turistů, přes dotčené státní a magistrátní orgány. No a pak, když souběžně máte obsahově připravené odborně naučné texty, se konečně můžete pustit do vlastní, fyzické přípravy trasy se všemi stanovišti s naučnými tabulemi, odpočívadly a hlavně turistického značení. Chtěl bych jménem svým i radnice poděkovat všem, kteří se na této nádherné stezce, jíž jsme občanům slíbili zhotovit, spolupodíleli,“ převzal si slovo starosta Karel Hanzlík.  „Za letopisce bych chtěla říct, že nás práce na tvorbě informačních tabulí velmi těšila a jsme rádi, že jsme se mohli na vytváření stezky podílet,“ dodala Irena Farníková. 

Slavnostní otevření Naučné stezky Radotín, 3.9.2022

Po slavnostním přípitku a posilnění se koláčky se účastníci vydali na cestu. Kdo měl zájem, mohl jít v hlavním průvodu a poslechnout si komentovanou prohlídku jednotlivých informačních tabulí, kterých bylo na cestě celkem 18. Po prvním ostřejším stoupání na Klapici si mohli chodci odpočinout v přístřešku a poté pokračovat již mírným terénem podél Šachetského potoka. Přibližně v polovině cesty čekalo na turisty občerstvení, o které se postarala Radotínská „ópéeska“ a zhruba polovina chodců zde svou cestu i ukončila. 

Slavnostní otevření Naučné stezky Radotín, 3.9.2022

Na nadšence, kteří v cestě pokračovali, čekaly nádherné výhledy, mohli se pokochat nejen krásnou přírodou, ale také například pozorováním oveček, které se v rámci ekologického hospodaření hlavního města Prahy pasou podél stezky. Po krátkém odpočinku v Slavičím údolí, kde se u dalšího turistického posezení připojila i místostarostka Lochkova Eva Filipová, čekal poslední výstup na vyhlídku nad údolím Radotínského potoka a poté se již stezka mírně svažuje a pokračuje k přejezdu v ulici Na Betonce. Tam je, po 11 kilometrech, dvou ostrých a jednom mírnějším stoupání, poslední informační tabule s pohledem na budoucnost a další rozvoj Radotína, a zde se také slavnostní pochod ukončil :)

Slavnostní otevření Naučné stezky Radotín, 3.9.2022 Slavnostní otevření Naučné stezky Radotín, 3.9.2022 Slavnostní otevření Naučné stezky Radotín, 3.9.2022 Slavnostní otevření Naučné stezky Radotín, 3.9.2022

Celá fotogalerie ZDE
Více informací o Naučné stezce Radotín
Zveřejněno: 05.09.2022 –Eva Javorská ; Přečteno 1323 x
Vytisknout