Slovo starosty

Doprava je fenoménem dnešní doby a posledních let. Stupeň mobility, především pak té silniční, přesahuje stávající kapacitu dopravních sítí, a to nejen komunikací, ale i parkovacích a záchytných ploch. Je to současný jev ekonomicky bohatších společností, se kterým se každé větší město musí, či by mělo mít snahu se vypořádat. To rovněž platí i pro Prahu a její městské části.

Návod není jednoduchý a v řadě případů a míst má i svá specifika. Co je ale stejné, je vždy poměrně vysoká nákladnost provedených dopravních staveb či opatření. Je pak na místě si položit otázku, zda použité investiční prostředky jsou efektivně vynaložené a zhotovené dopravní stavby v reálu opravdu pomohou řešit stávající situaci.

Například z nabytých místních radotínských zkušeností je patrné, že neustálé navyšování parkovacích míst kolem centrální lokality (za posledních 5 let navýšení kapacity odstavnými plochami a parkovišti na náměstí Osvoboditelů a kolem vlakového nádraží o cca 220 míst) situaci v dlouhodobějším horizontu nelepší. Oblast následně „nasává“ další a další automobily především od řidičů ze spádových mimopražských území a místních občanů z kopcovitých částí Radotína, kteří využívají svoje automobily k přiblížení se do centra na dnes, s ohledem na v ranních špičkách katastrofální situaci na Strakonické ulici, rychlejší vlakovou dopravu.

Jako pražská městská část bohužel nemáme legislativní kompetence nastavit si svůj lokální celoplošný systém řešení dopravy v klidu, čili parkování, kde by byli zvýhodněni zde žijící občané, a do přípravy zavedení celopražských placených zón nechceme z důvodu, že přes úhradu správních poplatků vlastníka automobilu za residenční parkování (za druhý vlastněný automobil již v částce okolo 12 tisíc Kč/rok) bychom v dotčeném území nemohli garantovat (při známém kapacitním požadavku), že si každý při potřebě zaparkovat opravdu najde místo.

To, že hlavní město Praha a kompetentní volení zástupci situaci systémově a komplexně neřeší již pár let nazpět, je patrné. Od realizace tunelového komplexu Blanka se nestaví žádná významná dopravní stavba, na stole nejsou žádná systémová opatření či návrhy. Praze se nedaří nastavit funkční celoměstský model systému zón placeného stání a problematika se řeší pouze represí. Při dlouhodobém personálním podstavu Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR je i toto problém.  

Jaké je řešení? Vedle zrychleného řešení dopravních staveb jako je spolupráce státu na dokončení Silničního okruhu kolem Prahy, zástupci hl. městem příprava a dokončení páteřních radiál, dále před zavedením celopražského systému zón placeného stání výstavba parkovacích domů na vytipovaných a s městskými částmi projednanými místy, vhodné represi, především pak motivace občanů využívat systém městské hromadné dopravy, který má Praha opravdu velice kvalitní.

V Radotíně se vedle současných, rozsahem menších úprav na místních komunikacích v podobě regulace časově omezeného stání, především na místech v centru, kde jsou služby, do budoucna snažíme v návaznosti na blížící se modernizaci (a bezbariérovost) vlakového nádraží řešit situaci systémem možného zavedení mini elektrobusů v rámci MHD, které by svážely dle jízdního řádu občany z kopcovitých oblastí Radotína (Viničky, Lahovská) k nádraží. O technické schůdnosti tohoto systému jsme se přesvědčili v reálu loni na podzim.

V současné době je vyhodnocována anketa, uskutečněná mezi občany, kteří jsou v okolí předpokládané trasy linky e-busu a i na základě jejího výsledku bude dále jednáno se zástupci hl. města, Dopravním podnikem a.s a společností ROPID. V kombinaci se snahou výstavby parkovacího domu u vlakového nádraží, kde by byla vyčleněna i kapacita pro rezidenty z náměstí Osvoboditelů, by se i přes výstavbu II. etapy Centra Radotín neměla situace s parkováním výrazně zhoršit.

 


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 22.08.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2076 x
Vytisknout