Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Slovo starostytentokrát bohužel musím začít smutnou zprávou. V neděli 19. července nás navždy opustil Petr Binhack, dlouholetý radotínský zastupitel a radní. Ale také kamarád, organizátor mnoha kulturních akcí, lokální patriot a člověk s velkým smyslem pro humor. Dovolte mi, abych všem pozůstalým tímto vyslovil svou upřímnou soustrast. Petrův odchod zasáhl také mnoho mých kolegů na radnici. Čest jeho památce.

A jak život a čas plyne, dochází uprostřed léta k velké změně na naší základní škole. Z pozice ředitele odchází Zdeněk Stříhavka, kterému velmi děkuji za odvedenou skvělou práci. Školu měl na starost ve složitém období, během něhož docházelo k jejímu velkému rozšíření. Nového ředitele jsme našli ve velmi zkušeném Jiřím Kovaříkovi, který úspěšně vedl základní školy v okolních městských částech. Věřím, že bude pokračovat ve stopách svého předchůdce a naváže na jeho práci.

Mám radost, že o Radotínu je pravidelně v dobrém slyšet, a to nejen v Praze, ale i mimo hlavní město. Galerie Jaroslava Fragnera právě nyní prezentuje náš biotop jako jeden z příkladů udržitelné architektury. Na republikovou cenu za architekturu získala nominaci Vindyšova továrna, kterou přestavělo Ski a Bike Centrum Radotín. A nově jsme též součástí národního geoparku Barrandien, který se uchází o místo na seznamu UNESCO.

Přeji všem klidnou druhou polovinu léta! 

Váš Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16 (Radotín)
Zveřejněno: 30.07.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 997 x
Vytisknout