Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

některé novinky, které bude od 1. července vykonávat z pohledu přeneseného výkonu státní správy Úřad městské části Praha 16 (Radotín), přijímám s rozpaky. Nejistotu nezpůsobuje ani tak převod řešení dopravních přestupků z nadřízených orgánů, v našem případě z magistrátu (i když na trhu práce je nedostatek kompetentních pracovníků), ale především blížící se účinnost nového stavebního zákona. 

Mé obavy nesouvisejí s jeho směřováním k větší digitalizaci, která prostupuje všechny obory lidské činnosti a přináší řadu výhod. Potíž je v tom, že stát po obcích s rozšířenou působností, tedy i po naší městské části, naplnění svých novinek sice vyžaduje, ale jejich příprava je někdy hodně problematická. 

To je také případ novelizace stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení. Když o tom mluvím se starosty jiných městských částí, všichni mají z jejího zavedení obavy. Celá záležitost není dostatečně připravená, ministerstvo pro místní rozvoj, které tyto změny chystá, totálně zaspalo. 

Náš úřad dostane až na poslední chvíli adekvátní počítačové vybavení, obavy máme z nefunkčních datových úložišť a dalších porodních bolestí, které bohužel k těmto záležitostem patří. Proto je nutná delší příprava a testování systémů. 

Ustanovením § 334a odst. 1 bylo nastaveno tak zvané přechodné období a účinnost nového stavebního zákona posunuta ze začátku roku na 30. června 2024, další oddálení spuštění novelizovaného zákona tedy není možné. Proto doporučuji, pokud máte v plánu zahájit nějakou stavební činnost, která se bude řídit vydaným stavebním povolením, neváhejte s podáním. Pokud tak učiníte ještě do konce června, bude se vše řešit dle současných právních předpisů. 

Děkuji za trpělivost a pochopení.

Váš Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Aktuální číslo Radotínských novin, duben 2024 pdf)
Zveřejněno: 03.04.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 929 x
Vytisknout