Slunce v Radotíně vyrábí elektřinu pro ZŠ

Fotovoltaické panely na střeše II. stupně ZŠ Radotín„Realizovaný projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 50,16 kWp na budovách školy pokrývající cca 50 % spotřeby elektrické energie základní školy a školní jídelny v Loučanské ulici je příspěvkem radnice MČ Praha 16 k ochraně životního prostředí. Vedle šetrného přístupu k přírodě bude mít obnovitelný zdroj energie (OZE) vliv i na pedagogický proces. Školní fotovoltaické články podpoří i vztah žáků k udržitelnému rozvoji,“ říká 1. zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek.

 Ve vstupním vestibulu II. stupně školy je nainstalován informační panel, na němž se bude průběžně zobrazovat aktuální výroba elektrické energie přímou přeměnou slunečního záření a další sledované parametry - mj. i snížení emisí CO2 (instalovaná fotovoltaika ušetří spálení asi 122 tun uhlí a následné vypuštění až 65 000 kg CO2 za rok). Škola bude tato data zveřejňovat i on-line prostřednictvím svého webu.

Záměrem využít střechy škol k výstavbě fotovoltaické elektrárny se vedení radotínské radnice začalo zabývat již v roce 2008. Realizaci projektu umožnilo úspěšné získání finančních prostředků v roce 2009. Celkové náklady dosáhly 5,6 milionu korun, z čehož bylo 5 milionů kryto dotací a zbytek byl doplacen z vlastních zdrojů.

Realizace fotovoltaických článků v rámci snížení energetické náročnosti budov a šetrného přístupu k životnímu prostředí není jediným takovým projektem MČ Praha 16. Od roku 2008 má radotínská radnice připraveno využití tepelných čerpadel pro vytápění areálu škol a knihovny v Loučanské ulici, ale uplatnit jej bude možné až pro podzimní výzvu v rámci fondů EU. Důvodem zdržení byl fakt, že vykoupení pozemků pod budovou II. stupně a ostatních ploch areálu školy od církve mohlo být realizováno až v rámci výstavby protipovodňových opatření.
Zveřejněno: 10.09.2010 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6855 x
Vytisknout