Světová premiéra v Radotíně

Slavnostní premiéra Cyrila a Metoděje v Kině Radotín, Ondřej Novák, Jan Jankovský, Roman Zach, 19.12.2013Premiéra filmu Petra Nikolaeva Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, která završila právě probíhající 1150. výročí příchodu těchto světců na území později označovaně jako Velká Morava, proběhla v Kině Radotín.

Ve čtvrtek 19. prosince se tu sešli tvůrci filmu, odborní poradci, zástupci médií a hlavně ti, jimž je film určen - diváci. Jim se vedle režiséra filmu Petra Nikolaeva osobně představili i oba filmoví světci - Cyril - Ondřej Novák a Metoděj - Roman Zach, Svatopluk - Jan Jankovský, Eiben - Kajetán Písařovic. Svůj pohled na film, který hlídali po stránce historické, poodhalili PhDr. Dr.h.c. Vladimír Vavřínek, CSc. a Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc..

Celý večer však uvedl host nejváženější - kardinál Dominik Duka, který upozornil, jak moc potřebujeme morální vzory, jakými Cyril a Metoděj bezesporu dodnes jsou. V podobném duchu promluvil i radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.

To vše se mohlo odehrát díky tomu, že hlavní producent filmu (i seriálu) je radotínský rodák a toho času i zastupitel Viktor Krištof.

Jak večer probíhal, to může alespoň trochu přiblížit fotogalerie.

Zveřejněno: 20.12.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3545 x
Vytisknout