U Lahovic byl odhalen památník raně středověkého pohřebiště

V úterý 27. září byl na místě raně středověkého pohřebiště u Lahovic odhalen pamětní kámen. Nové poutní místo vzniklo pod záštitou Mgr. Karla Hanzlíka, starosty Městské části Praha 16, na křižovatce tří cest – Radotína, Velké Chuchle a Lahovic, u soutoku dvou pražských řek, Berounky a Vltavy.

Událost si nenechalo ujít více než padesát lidí z řad veřejnosti, dorazili sem i představitelé okolních obcí – Ing. Zuzana Vejvodová, starostka Zbraslavi, lochkovský starosta Ing. Jiří Rendl, dále pak zástupci spolupracujících firem a osobnosti české archeologie – zejména prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., archeolog, který se zaměřuje zejména na archeologii středověku.

 

„Zásluhou členů Letopisecké komise Radotín, která je jedním z orgánů Městské části Praha 16, vzniklo nedaleko přístavu nové poutní místo – kromě kamenného památníku s bronzovou deskou jsou zde instalovány tabule s fotografiemi a popisy se zdejší historií,“ uvedl Ing. Petr Binhack, předseda Letopisecké komise Radotín.

Sedmitunový kamenný monolit (jde o legendární červený slivenecký mramor pocházející z lomu Špička u Zadní Kopaniny) byl instalován na místě raně středověkého pohřebiště nacházejícího se na křižovatce tří cest – z Velké Chuchle, nedalekých Lahovic a Radotína. Podle archeologických průzkumů se tu začalo pohřbívat v polovině devátého století a během dvou set let bylo na ploše zhruba 135 krát 25 metrů pohřbeno přibližně čtyři sta lidí.

Nacházíme se na pietním místě, jehož historie je stará více než tisíc let, na místě, jemuž mnoho let svého bádání zasvětila doktorka Zdeňka Krumphanzlová ve své fenomenální monografii. Právě sem, v době, kdy teprve vznikal nedaleký Radotín, pohřbívali lidé z rybářské osady své mrtvé podle pohřebního rituálu – hlavou k západu, nohama k východu,“ sdělil promovaný geolog a člen letopisecké komise Mgr. Štěpán Rak.

Úterní akce se dále zúčastnili např. Mgr. Miroslava Šmolíková, archeoložka, kurátorka archeologických sbírek v Muzeu hlavního města Prahy, PhDr. Michal Lutovský, archeolog a historik specializující se na raně středověkou archeologii, archeoložka Mgr. Petra Zemanová, která provádí záchranné výzkumy převážně v Praze a okolí, nebo PhDr. Michal Tryml z Národního památkového ústavu.

Poděkování patří řediteli Ing. Ladislavu Damaškovi, řediteli Českomoravského cementu, a.s., závodu Radotín a dalším zaměstnancům uvedené firmy, spol. Kámen Zbraslav, a.s., Ing. Radku Svobodovi, řediteli Odboru evidence, správy a využití majetku pražského magistrátu, a všem ostatním, kteří se na uvedené akci podíleli.

Odhalení památníku středověkého pohřebiště v Lahovicích, 27.9.2016
Odhalení kamenného památníku uskutečnili Ing. Petr Binhack, předseda Letopisecké komise a Ing. Ladislav Damašek, ředitel Závodu Radotín společnosti Českomoravský cement, a.s. 

Více o historii tohoto místa najdete pod odkazem

http://www.letopisciradotin.cz/clanky/2016/16pohrebiste.html

Další snímky ve fotogalerii nebo na fb profilu Městské části Praha 16

 

Jana Hejrová

Městská část Praha 16

Úřad městské části, Kancelář úřadu, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín

E-mail: jana.hejrova@praha16.eu

Zveřejněno: 29.09.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2971 x
Vytisknout