Upozornění na placení poplatku ze psa

Dovolujeme si upozornit držitele psů z Městské části Praha 16, že do 31. března byl termín splatnosti místního poplatku ze psa. Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze jej uhradit ve dvou stejných splátkách s tím, že druhá splátka poplatku bude uhrazena nejpozději do 31. srpna. Pokud nebude do tohoto data místní poplatek uhrazen, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.

Místní poplatek ze psů je možno uhradit:

  • Hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře číslo 1.

  • Poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy číslo 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti nejsou rozesílány. 

Zveřejněno: 02.08.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 729 x
Vytisknout