Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor návrhu je k dispozici v tištěné podobě na Odboru sociálním, Oddělení péče o rodinu a dítě Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Soudní poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění