Velkoobjemový kontejner na bioodpad

V neděli 5. června od 9 do 12 hodin bude v ulici Na Rymáni, u stanoviště separovaného odpadu, přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. 

Do kontejneru lze odložit listí, trávu, větve, spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Nelze sem odevzdávat živočišný odpad.

Sběr je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.
Zveřejněno: 26.03.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 181 x
Vytisknout