Výroční zpráva za rok 2003

Městská část Praha 16
Úřad městské části
Václava Balého 23, 153 00 Praha – Radotín

Výroční zpráva za rok 2003
o činnosti v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad Městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
tuto výroční zprávu za rok 2003.

 a) Počet podaných žádostí o informace:

 Tři

 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

 Jedno

 c) Opis podstatných částí rozsudku soudu:

 Žádný

 d) Výsledky řízení o sankcích:

 Žádné

 e) Další informace:

 Žádné

V Praze dne 17. 1. 2004


Pavel Čornej
tajemník ÚMČ Praha 16

Zveřejněno: 27.01.2005 –Admin Admin ; Přečteno 6737 x
Vytisknout