Zápis do prvních tříd

Aktualizace ze dne 1. dubna 2020: Dnes začíná zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.

Ředitelství Základní školy Praha - Radotín připravilo podle nařízení MŠMT informace k zápisu do prvních tříd školního roku 2020-2021.

Vzhledem k současné situaci a na základě opatření MŠMT ze dne 18. března 2020 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Ředitel Základní školy Praha – Radotín stanovuje tyto pokyny k zápisu:

V pracovních dnech od 25. do 27. března 2020 bude v hale budovy 2. stupně
(poslední budova po levé straně Loučanské ulice před fotbalovým hřištěm – hlavní vchod přímo pod schody) umístěn stůl, na kterém si můžete v čase mezi 8.00 – 10.00 vyzvednout formuláře k zápisu (pokud nemáte možnost si je stáhnout z webových stránek školy www.skola-radotin.cz). Jedná se o tyto formuláře: Žádost o přijetí do 1. třídy, Zápisní list, popř. Žádost o odklad školní docházky – tyto formuláře si vyplňte před odevzdáním při zápisu.

Přístup do haly bude umožněn po jednotlivcích po zazvonění na ředitele školy pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 10.00 hodin.

Zápis se uskuteční v pracovních dnech od 1. dubna do 7. dubna 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy,  ID schránky ZŠ Radotín: pnsmrg4, 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) žádosti posílejte na skola-radotin@seznam.cz,

3. poštou (podací razítko musí být 1. – 7. dubna 2020), 

4. osobní podání, které bude probíhat takto: V pracovních dnech od 1. do 7. dubna 2020 bude v hale budovy 2. stupně umístěna uzamčená schránka na vyplněné formuláře k zápisu a stůl, na kterém v čase mezi 8.00 – 10.00 hodinou bude jmenný seznam žáků, kteří dle matriky mají bydliště v Radotíně. Zákonný zástupce vloží formuláře, které budou v jedné obálce do schránky a do seznamu na stole u jména svého dítěte doplní svůj podpis a datum podání formulářů. V případě, že jméno Vašeho dítěte nebude uvedeno v seznamu, doplníte jej do volných polí na konci seznamu.

Každý den vždy v 10.00 hodin budou formuláře ze schránky vyndány a bude jim přiděleno registrační číslo, které bude uvedeno v tabulce při zveřejnění přijatých dětí. Toto číslo bude sděleno zákonným zástupcům sms zprávou na telefonní číslo uvedené v zápisním listu.

Součástí dokumentů bude bydliště zákonného zástupce – kopie obou stran OP (údaje o rodném čísle začerněte)

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Pokud chcete zvolit třídu s programem „Začít spolu“, napište zkratku „ZAS“ do pravého horního rohu zápisního listu. Pokud nebude na zápisním listu tato zkratka, bude dítě automaticky zařazeno do klasické třídy.

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy platná od 14. prosince 2018:

- trvalé bydliště zákonného zástupce (rodiče) a dítěte v Radotíně,

- kapacita třídy s programem Začít spolu je 25 žáků. Pokud bude přihlášen větší počet, než je kapacita jedné třídy a menší než 44 (2 třídy s minimálním počtem žáků 22), rozhodne se o umístění losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy, zástupce ředitele a zástupce Rady školy. Děti, které nebudou losem vybrány do třídy s programem Začít spolu, budou zařazeny do klasické třídy.

Rozhodnete-li se požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

V případě potřeby a telefonické konzultace volejte zástupkyni 1. stupně Mgr. Jaroslavu Boháčovou na tel.: 721 865 961.
Vloženo: 20.03.2020 – Eva Javorská   |   Aktualizováno: 01.04.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 861 x
Vytisknout