Znak a prapor Městské části Praha 16

Znak Městské části Praha 16

Dne 14. září 1967 byl Radotín povýšen na město a od roku 1971 má i svůj znak. Návrh heraldika a radotínského občana Karla Lišky schválila samospráva 23. září 1971. K prvnímu červenci 1974 se obec stala součástí hlavního města Prahy.

Na znaku městské části (původně se zlatou arabeskou) je v dolní části modrá zvlněná voda, připomínající brod přes Berounku, u něhož Radotín vznikl. Z vody vystupuje stříbrná kvádrová hradební zeď s cimbuřím o šesti stínkách (městský statut) s perspektivně viditelnými bočními stranami. Nad zdí je v červeném poli ozubené kolo se čtyřmi rameny a osmi zuby, znázorňující místní průmysl. 


Vlajka Městské části Praha 16

Vlajka vychází z barev znaku Radotína a byla zavedena v roce 1991 v souvislosti s přijímáním nového znaku hl. m. Prahy. List tvoří tři stejné vodorovné pruhy; horní - modrý, prostřední - bílý, spodní - červený. Uprostřed bílého pruhu je modré ozubené kolo se čtyřmi rameny a osmi zuby. Poměr šířky k délce listu činí 2 : 3. 


Znak Městské části Praha 16   Vlajka Městské části Praha 16

       

Podle § 15 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je použití znaku a vlajky městské části státními orgány, fyzickými a právnickými osobami vázáno na předchozí písemný souhlas městské části. 

Použití znaku a vlajky Městské části Praha 16 schvaluje Rada městské části Praha 16.


Zveřejněno: 06.05.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 44773 x
Vytisknout