Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací 2013

Zpráva o výsledcích kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací:

  • Základní škola Praha – Radotín,
  • Mateřská škola Praha – Radotín,
  • Školní jídelna Praha – Radotín,
  • Technické služby Praha – Radotín.

Dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu. V r. 2013 byla provedena kontrola hospodaření ve všech organizacích:

  • Základní škola Praha – Radotín - kontrola za období 1-12/2012
  • Mateřská škola Praha – Radotín – kontrola za období 1-12/2012
  • Školní jídelna Praha – Radotín – kontrola za období 1/2012–9/2013
  • Technické služby Praha – Radotín – kontrola za období 11/2012-9/2013.

Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení.

Zveřejněno: 06.02.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2287 x
Vytisknout