Dotace na rok 2018 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 1297/2018 ze dne 24. ledna 2018 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2018. V tomto roce bylo na dotace vyčleněno 1,1 milionu Kč.

Dotační pravidla pro udělení dotací  na rok 2018 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:

  • volného času
  • sportu
  • kultury
      (dále jen žadatelé)

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, v termínu do 28. února 2018 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Dotace“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16  paní Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z dotačního řízení vyřazeny.

Pravidla pro udělení dotací na rok 2018

Zveřejněno: 01.02.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1921 x
Vytisknout