• Zveřejnění schváleného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021

  02.02.2021 / Městská část Praha 16 zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026, rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020, změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2021.
 • Zveřejnění schváleného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020

  03.01.2020 / Městská část Praha 16 zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020, změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2020.
 • Hospodaření Radotína opět v plusu

  10.02.2016 / Městská část Praha 16 v loňském roce opět hospodařila s téměř 2milionovým přebytkem (podobně jako v roce 2014). Radotínské zastupitelstvo schválilo 1. únorový den vyrovnaný rozpočet pro rok 2016 ve výši 89,5 milionu.
 • Přehled hospodaření MČ Praha 16

  10.02.2016 / Radotínská radnice přináší jednoduchý souhrnný přehled hospodaření MČ Praha 16 za období let 2001-2015. Vedle tabulek obsahuje také grafické výstupy a stručný komentář k událostem a akcím jednotlivých let zásadně ovlivňujícím výsledek.
 • Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016

  04.02.2016 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 schválilo rozpočet na svém mimořádném zasedání 1. února 2016.
 • Hospodaření a rozpočet Prahy 16

  27.03.2015 / Městská část Praha 16 v loňském roce hospodařila s téměř dvoumilionovým přebytkem. Na letošek je sestavený a čerstvě schválený vyrovnaný rozpočet startující na 88 milionech korun financující celou řadu investičních akcí.
 • Návrh rozpočtu na rok 2015

  11.03.2015 / Zastupitelstvo městské části Praha 16 schválilo dne 15.12.2014 rozpočtové provizorium z důvodu v té době neschváleného rozpočtu hlavního města Prahy. Dne 19.2.2015 byl Zastupitelstvem HMP schválen rozpočet hlavního města Prahy. Byly rovněž schváleny dotační vztahy HMP vůči městským částem.
 • Návrh rozpočtu na rok 2014

  11.03.2015 / Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2014 je navrhován v celkové výši příjmů i výdajů 84 178,0 tis. Kč. Návrh je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu HMP i dotace státní.
 • Návrh rozpočtu na rok 2013

  25.01.2013 / Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2012 opět náročné. Přes provedená úsporná organizační opatření přetrvává nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu.
 • Rozpočet 2012 bude vyrovnaný

  21.12.2011 / Rozpočet pro rok 2012 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotací státních. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ.
12