Slovo starosty

Možná si mnozí, v kontextu pro naši zemi významných historických událostí spojených s osmičkou na konci letopočtu, dávají otázku, jaký bude nový rok 2018 ?

Z numerologického hlediska je osmička velice mocné číslo. Jak jsem se dočetl, je to číslo symbolizující peníze, ambice, vůli a logické myšlení. Nic duševního, jelikož značí převážně hmotný svět zaměřený na získávání majetku a peněz, tedy moci, ale předurčující i osud. Jak symbolické pro náš stát, dalo by se napsat. Osmička na konci letopočtu znamenala v české historii velké milníky v podobě následné velké zkázy, zmaru a úpadku nebo naopak velkého příslibu a naděje do budoucnosti. Nebudu ve svém, prostorem omezeném editorialu, vypisovat všechny významné události spojené s naší státností, jelikož se všude o nich píše a bude psát, ale mnohé z nich jsou pro nás do dnešní doby, aniž si to někteří zcela uvědomují, velice zásadní. 

Jistou osudovost aktuálního roku 2018 můžeme předpokládat už proto, že se česká společnost ocitla na nové křižovatce mezi tradiční demokracií a jakýmsi novým, zjevně autoritativním a populistickým systémem, k němuž tíhne a po němž volá část obyvatelstva, která nemá historickou paměť anebo se otevřeně hlásí k předlistopadovému období komunistické diktatury. Na vrcholných postech se bez jakékoliv skrupule ocitají lidé i s problematickou minulostí, kteří výrazně rozdělují společnost, znovu jitří národnostní vášně, zpochybňují naše polistopadové směřování západní orientace, omezují svobodu slova a tisku. Je to zvláštní, obzvláště v době, kdy se převážná většina lidí má poměrně slušně, může si dovolit to, o čem se mnohým před listopadem roku 1989 ani nezdálo, rovněž i v kontextu toho, že žijeme v poměrně bezpečné zemi.

V tomto roce bude záležet na každém, kdo chce žít ve svobodné zemi. Nesmíme být pasivní a vzdávat se. Je třeba usilovat a pracovat na tom, aby se v této zemi dalo i v dalších letech svobodně existovat a dýchat. Aby tu mohli žít lidé s kritickým myšlením, kteří věří v demokratické principy a ideály.

Tak jaký tedy ten rok 2018 bude? No přeci takový, jaký si jej skutečně uděláme, o jaký se každý z nás jednotlivě přičiníme a jaký si dle toho zasloužíme.

Všechno jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu, úspěch a spoustu přátel, kterých si můžete vážit a věřit jim, Vám pro nadcházejících tři sta šedesát pět dní přeje

 

 

Mgr. Karel Hanzlík

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16Zveřejněno: 09.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2040 x
Vytisknout