Slovo starosty

První aprílový víkend jsme měli opět po čase možnost, v rámci slavnostní akce k 25. výročí sepsání partnerské smlouvy mezi Radotínem a Burglengenfeldem, setkat se v tomto krásném bavorském městě, ve velice přátelské atmosféře, s našimi německými přáteli.

Setkání bylo umocněno i o známé zástupce ze saského města Johanngeorgenstadt, kteří s burglengenfeldskou radnicí podepsali partnerskou smlouvu ve stejném datu jako tehdejší radotínský starosta Jiří Holub, tedy v únoru roku 1992.

Dvacet pět let je, tak jak je zvykem uvádět, časové období jedné generace. To je poměrně dlouhá doba. Jsme často svědky, že během jedné generace řada věcí zaniká, či se zapomíná. Nicméně vztah mezi Radotínem a Burglengenfeldem stále trvá a rád vyjadřuji své osobní přesvědčení, že za ty roky vzkvétá a je velice pevným. Proto věřím, že přátelství mezi našimi městy se bude nadále rozvíjet a pokračovat, a to i díky četným a pravidelným akcím jako jsou společné kulturní programy, reciproční poznávací zájezdy seniorů, základních uměleckých škol či pracovníků úřadu. Za ta léta bychom však našli mnoho dalších styčných bodů společného přátelství. Je to péče obou radnic o občanskou vybavenost, o kulturně společenský život, o širokou možnost sportovního vyžití atd.  Nejdůležitějším prvkem společného partnerství je však vzájemné přátelství, respekt a úcta jedné strany k druhé.

Od samého počátku radotínských návštěv v Burglengenfeldu se vždy setkáváme se srdečností a přátelským přijetím, ať u čelních představitelů tohoto krásného města, tak i u členů partnerského spolku. Z četných návštěv jsme si přivezli spoustu zajímavých podnětů a inspirací, které jsme mohli využít při řešení podobných záležitostí v rámci Radotína.

Rád bych osobně poděkoval všem, kteří se na dlouholeté spolupráci mezi oběma našimi městy podíleli či podílejí, jmenovitě předsedovi partnerského spolku Georgu Tretterovi, bývalému starostovi Heinzi Kargovi a jeho současnému kolegovi Thomasi Geschemu, mým předchůdcům Jiřímu Holubovi a již nežijícímu Františku Vláčilovi. Rovněž i radotínské Základní umělecké škole Klementa Slavického, jejíž pedagogové společně se svými svěřenci tradičně připravují při všech slavnostních setkání skvělý a reprezentativní kulturní program, tak jak tomu bylo i v případě 1. dubna 2017.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 11.04.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1570 x
Vytisknout