15 let partnerství s Burglengenfeldem

V únoru letošního roku uplynulo 15 let od stvrzení partnerství mezi Radotínem a Burglengenfeldem. A pro bavorské město byly oslavy dokonce dvojnásobné, neboť ve stejné době uplynulo půl druhé dekády od uzavření smlouvy se saským městem Johanngeorgenstadtem. Celý program se odehrával v burglengenfeldské Městské hale, která je součástí rozvojové části města v místě zvaném Naabtalpark, v němž se nachází školní zařízení a nový aquapark.

Po úvodním vystoupení místního orchestru St. Vitus se slova ujali starostové. Prvním v pořadí byl starosta hostitelského města Heinz Karg, který uvítal přítomné a zalitoval, že slavnostního setkání se kvůli nemoci nemohli zúčastnit čeští „otcové zakladatelé“ František Vláčil a Jiří Holub. Starosta Karg také vzpomenul na 17. únor 1992, den, kdy se obě partnerství zrodila, a zdůraznil význam toho roku (450 let od povýšení Burglengenfeldu na město, 30 let od uzavření partnerství s francouzským městem Pithiviers).

Radotínský starosta Karel Hanzlík na něj navázal, když vzpomenul hlavní impuls vznikající spolupráce nedlouho po sametové revoluci – rozvíjející se vztahy mezi cementárnami, z nichž ta německá již měla, a česká získala, nového vlastníka, koncern Heidelberger Zement. Vyjádřil také obdiv k tomu, co všechno se za těch 15 let u našich německých přátel zlepšilo (renovace hlavního náměstí s radnicí, výstavba školních a sportovních zařízení, čističky odpadních vod, zlepšení dopravní infrastruktury atd.).
Holger Hascheck, starosta bývalého hornického města Johanngeorgenstadt, pozdravil Městskou halu „Zdař Bůh“ (Glück auf)! Zmínil jednak symboličnost pádu železné opony a nové možnosti uzavírání vztahů se staronovými přáteli a vyzdvihl přednosti partnerství – burglengenfeldská radnice velice pomohla strukturálními problémy a vysokou nezaměstnaností postiženému krušnohorskému městu kousek za českými hranicemi a zprostředkovala mnoha jeho obyvatelům práci v Bavorsku. 

Závěrem projevů si starostové předali hodnotné pozornosti, Heinz Karg obdržel z rukou Karla Hanzlíka plastiku trilobita, „který symbolizuje pevnost a letitost našeho vztahu“. Jeho autorem je radotínský sochař Rudolf Kamenický.

V další části programu se představili umělci všech věkových kategorií ze tří zemí. Po opětovném vystoupení kapely St. Vitus přišel čas pro příspěvek radotínské delegace, který připravila Základní umělecká škola Klementa Slavického. K vidění byly malé baletky, drsní mladí muži (duo pro soupravu bicích nástrojů), ale také velký orchestr žáků a přátel radotínské ZUŠ a berounské ZUŠ Václava Talicha, jejichž Radetzkého pochod roztleskal celou halu. Pak se už střídaly příspěvky z obou německých měst. Johanngeorgenstadt spojil kulturní výstupy s celkovým představením města v několika videoprojekcích, které se věnovaly jak pohnuté minulosti, tak současnosti místa a rozvíjející se oblasti Krušných hor a lázeňského trojúhelníku kolem Karlových Varů. Z hudebních produkcí se blýskl hlavně chlapecký Bertomijo-Quartett z hostitelského města, jehož závěrečný blok byl prostě skvělý.
Přátelství bude i nadále prohlubováno, takže už v říjnu by měl být hostitelským městem zase Radotín, tedy Městská část Praha 16.

obrázek bez popisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva místostarosta Burglengenfeldu Theo Lorenz, místostarosta Miroslav Knotek, starosta Karel Hanzlík, starosta Burglengenfeldu Heinz Karg, starosta Johanngeorgenstadtu Holger Hascheck.
Foto: Ing. Pavel Jirásek

Zveřejněno: 03.04.2007 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7157 x
Vytisknout