• Kámen připomíná povodeň roku 1872

  11.12.2020 / Pamětní kámen odkazující na povodeň v roce 1872, má opět své místo na mostě u Horymírova náměstí. Při demolici původního mostního objektu v září 2020 byl kamenný kvádr s letopočtem vybourán a 9. prosince 2020 umístěn mezi obložením opěrné zdi na opačné straně ulice.
 • Radotínský uličník

  19.08.2013 / Původ názvů radotínských ulic
 • Čestní občané Radotína

  08.03.2007 / 28. září 1899 jmenován Václav Schmid, řídící učitel v Radotíně, po dvacetipětiletém působení na zdejší škole. V květnu 1903 jmenován Jeho Jasnost kníže Jiří z Lobkovic, nejvyšší maršálek Království českého. Po roce 1945 dva radotínští rodáci za své zásluhy ve II. světové válce: generál Josef Ejem, velitel pražské posádky a plukovník Antonín Šupáček, velitel města Brna. Zatím posledním radotínským čestným občanem je Ing. Jiří Holub, bývalý starosta.
 • Životní prostředí

  24.02.2005 / Dlouhá léta, prakticky po celé 20. století, byl Radotín všeobecně veřejností vnímán díky existenci cementárny a továren jako nevzhledná a zaprášená obec. A skutečně tomu tak i bylo. Dokonce ani zbourání staré cementárny v roce 1963 nezbavilo Radotín nálepky málo přitažlivé lokality, jelikož socialistické chápání stavělo průmysl či výrobu v žebříčku hodnot daleko před ochranu životního prostředí. V tomto směru se popravdě řečeno začal Radotín měnit k lepšímu až v posledním desetiletí.
 • Sport

  24.02.2005 / Tradice organizované tělovýchovy v Radotíně je spojena s činností několika sportovních oddílů. Během let jich vzniklo požehnaně a provozovala se v nich řada různých sportovních odvětví. Podívejme se na vývoj jednotlivých oddílů a sportů.
 • Přírodní podmínky

  24.02.2005 / Městská část Praha 16 se rozkládá na levém břehu řeky Berounky nedaleko soutoku s Vltavou. Zeměpisná poloha je dána pásmem 49° 59´ severní šířky a 14° 29´ východní délky. Zastavěné území Radotína ležící v nadmořské výšce cca 200 až 300 m n. m. (přesně vyměřené nádraží je 204,549 m n. m.) má tvar písmene “T” obráceného tak, že vodorovná, širší část písmene, je umístěna v údolí Berounky a na jeho svazích položených převážně k jihu.
 • Průmysl

  24.02.2005 / Od r. 1910 firma VINDYŠ (vpravo od ulice Na Betonce proti sídlišti) vyráběla a exportovala prvotřídní tělocvičné nářadí ( po smrti zakladatele převzal továrnu jeho syn ing. Otakar Vindyš, který ale sklízel větší slávu na poli sportovním).
 • Památky a církev

  24.02.2005 / Dům čp. 6 byl grunt Havlovský, od roku 1584 Šterbovský, od roku 1722 do roku 1850 byl v majetku Macháčků, později Drchotů a Sojků. Stavba současného domu je z roku 1848 a ve sklepě je propojen se sousedním domem čp. 6a, skutečným rodným domkem národněobrozeneckého revolucionáře Josefa Macháčka. Zde jsou dubové dveře z poloviny 18. století.
12