Čestní občané Radotína

 • 28.9.1899 jmenován Václav Schmid, řídící učitel v Radotíně, po dvacetipětiletém působení na zdejší škole.
   
 • V květnu 1903 jmenován Jeho Jasnost kníže Jiří z Lobkovic, nejvyšší maršálek Království českého.
 • Po roce 1945 dva radotínští rodáci za své zásluhy ve II. světové válce:

  • generál Josef Ejem, velitel pražské posádky
  • a plukovník Antonín Šupáček, velitel města Brna.
 • 19.4.1938 Dr. Edvard Beneš; prezident ČSR (zrušeno 20.12.1939)

 • 27.8.1948 Václav Kopecký, ministr ČSR, jenž mluvil na slavnosti v Kosoři 20.4.1930 (zrušeno 6. 10. 1993)

 • 21.11.1948 Klement Gottwald, prezident ČSR (zrušeno 6. 10. 1993).

 • Zastupitelstvo Městské části Praha 16 rozhodlo svým usnesením č. XX/9/06 ze dne 25.9.2006 o udělení čestného občanství Ing. Jiřímu Holubovi, a to za jeho dlouholeté úsilí a zásluhy o rozvoj Radotína a Městské části Praha 16. Ing. Jiří Holub byl radotínským starostou v letech 1990 až 2002.

 • Zastupitelstvo Městské části Praha 16 rozhodlo svým usnesením č. 20 ze dne 23.9.2015 o udělení čestného občanství Prof. Štěpánu Rakovi, a to u příležitosti jeho významného životního jubilea a za jeho celoživotní přínos  v oblasti klasické hudby.
I. adventní koncert Štěpána Raka, 29.11.2015
Zveřejněno: 08.03.2007 –testovací účet   |   Aktualizováno: 18.12.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12651 x
Vytisknout