Radotínský uličník

Nakladatelství LIBRI v Praze vydalo v letech 1997 - 1998 dvoudílnou encyklopedii názvů pražských veřejných prostranství pod názvem “PRAŽSKÝ ULIČNÍK” autorů M. Lašťovky, V. Ledvinky a kol., kterou máme v knihovně Letopisecké komise.

Pro orientaci v  názvech radotínských ulic jsem na přelomu let 2003 - 2004 z tohoto souboru udělal výpis všech ulic v Radotíně.

Pro porovnání úplnosti názvů jsem použil plán městské části Praha 16, katastr Radotín, který vydal KOMPAKT s.r.o., Českomoravská reklamní agentura v nedávném čase (telefonní čísla již devítimístná). Na plánku jsem ale objevil několik nepřesností, o kterých se zmiňuji přímo v údajích o ulici. Z  toho důvodu jsem ještě vzal jako kontrolní materiál další plán města a sice RADOTÍN A ZBRASLAV, vydaný GARP Hradec Králové v listopadu 1998, který je sice poněkud starší, ale bez omylů, které ve svých výpiscích příslušně komentuji.

Tyto vytištěné údaje jsem ještě prověřil s našimi archivními materiály a to hlavně s podklady pana učitele Josefa Ježka, který v době připojení Radotína k hlavnímu městu Praze a tím i nutnosti změny názvů ulic vypracoval velmi podrobný návrh, který pak byl z velké části přijat a s novými - tedy přejmenovanými ulicemi seznámil radotínskou veřejnost při 6. přednášce letopisecké komise (tehdy letopiseckého aktivu) ve středu 4. května 1978.

Můj přehled, který jsem nazval analogicky s hlavním materiálem “Radotínský uličník” vychází především z této dvoudílné encyklopedie a pokud možno je zde doslovný přepis. Já jsem pouze toto doplnil o některé údaje o osobnostech, podle nichž se název ulice odvozuje.

Pokud jsem ale nalezl odchylky, ihned jsem je poznamenal a přitom použil následující zkratky pramenů:

U = Pražský uličník K = Plán Prahy 16, vydaný KOMPAKTem G = Plán města Radotín a Zbraslav, vydaný GARPem J = Archivní materiály pana učitele Ježka

Radotínské ulice:

Achátová - Achát, nerost složený z vrstviček jemně vláknitého křemene, chalcedonu a opálu. Nalézá se zejména v Brazílii a v Přední Indii, v České republice v Podkrkonoší.
Libušina 1928 - 1977. Bájná kněžna Libuše.

Ametystová - Ametyst, fialová až purpurově tmavočervená krystalová drahokamová odrůda křemene. Hlavními nalezišti jsou Brazílie, Uruguay.
Riegrova 1928 - 1932 JUDr. F. L. Rieger (1818 - 1903), český politik 19. stol.
Tyršova 1932 - 1946 a 1952 - 1977 Miroslav Tyrš (1832 - 84), spoluzakladatel Sokola.
Vančurova 1946 - 1952 Pavel Vančura, bratr spisovatele MUDr. Vladislava Vančury (1891 - 1942).

Balého – (podle G Václava Balého) Václav Balý (1887 - 1944), člen obecního i okresního zastupitelstva, za okupace byl vedoucím radotínské komunistické odbojové skupiny. 16.8.1944 byl popraven ve Zweibrückenu.
Ulice vznikla ze dvou částí:
z náměstí, které se od r. 1915 jmenovalo Žižkovo, od r. 1928 Fügnerovo, od r. 1932 Horymírovo, od r. 1945 25. února. Od 60. až do začátku 90. let tvořilo náměstí část ulice Balého. Od r. 1992 se náměstí opět jmenuje Horymírovo
z ulice, která se od r. 1928 jmenovala Školská, od r. 1946 5. května. Ke spojení části náměstí a ulice došlo v 60. letech.
Žižkovo náměstí 1915 - 1928 husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova (kolem 1360 - 1424).
Fügnerovo náměstí 1928 - 1932 Jindřich Fügner (1822 - 65), spoluzakladatel Sokola.
Horymírovo náměstí 1932 - 1948 ceský bájný vladyka Horymír uháněl po skoku z Vyšehradu okolo Radotína 25. února od 1948 “Vítězný únor”.
Školská 1928 - 46. Ulice vede ke školám.
5. května od 1946. 5. května 1945 začalo tzv. Pražské povstání.

Býšovská - Býšov, ves v západních Čechách ležící severozápadně od Klatov.

Dvořákova 1952 - 77 hudební skladatel Antonín Dvořák (1841 - 1904).

Častonická - Častonice, ves v jižních Čechách v šumavském podhůří jižně od Klatov. Ulice vznikla v roce 1977.

Čedičová - Čedič, šedá vyvřelá hornina.
Elišky Krásnohorské 1937 - 77 spisovatelka Eliška Krásnohorská (1847 - 1926).

Dehtínská - Dehtín, ves v západních Čechách na Klatovsku. Ulice vznikla v r. 1977.

Felberova - Viktor Felber (1880 - 1942), český technik, specializoval se na obor technická mechanizace a termomechanika. V r. 1942 byl popraven nacisty.
Šafaříkova 1928 - 1977 Pavel Josef Šafařík (1795 - 1861) byl vědec slovenského původu, žijící v Praze.

Grafitová - Grafit (tuha), černý, měkký nerost. Vyskytuje se v přeměněných horninách, vzácněji v žulách nebo v pergamitech např. v jižních Čechách a na severní Moravě.
Podlipného 1932 - 1977 JUDr. Jan Podlipný (1848 - 1914), politik a dlouholetý starosta české obce sokolské.

Hadravská - Hadrava, ves na Klatovsku severně od Nýrska.
Macháčkova 1937 - 52 Josef Macháček (1818 - 1870), radotínský rodák, bojovník za svobodu v r. 1848.
kapitána Jaroše 1952 - 1977 Otakar Jaroš (1912-43), zahr. voják, padl v bitvě u Sokolova.

Horymírovo náměstí - viz Balého.
V šedesátých letech, kdy se náměstí krátce jmenovalo Náměstí 20. dubna podle data tzv. Rudých letnic, byla část náměstí odtržena a pojmenována Balého. Týká se to domů čp. 72, 77 a 90.

Chatová - pojmenování ulice od r. 1977 podle chatové osady, která se zde nachází.
Nad vodojemem do 1977 název souvisel s polohou ulice a k přejmenování došlo po připojení Radotína k Praze v roce 1974 vzhledem k duplicitnímu názvu.

Chrobolská - Chroboly, ves u Prachatic. Ulice je pojmenována od r. 1977.

Jarkovská - Jarkovice, ves v jižních Čechách na Klatovsku. Ulice pojmenována od r. 1977. Jak je zřejmé, název ulice byl jazykově chybně utvořen - správně by měl znít Jarkovická.

Jaspisová - Jaspis - polodrahokam. neprůhledná červená, žlutá, zelená nebo hnědá odrůda křemene.
Krokova 1928-46. Krok je bájné české kníže.
Balého 1946 - 77 Balý - viz Balého.

Javořická - Javoří, ves na Klatovsku. Název od r. 1977.

Jelenovská - Jelenov, ves na Pelhřimovsku. Název od r. 1977.

Ježdíkova - Teodor Ježdík (1889 - 1967), český technik a mj. projektant štěchovické přehrady.
Krátká do 1977 - pojmenování ulice podle jejího charakteru.

K Berounce - Pojmenování vystihuje směr ulice k řece Berounce.
Holečkova 1928 - 1977 Josef Holeček (1853 - 1929), spisovatel a novinář.

K Cementárně - Pojmenování vyjadřuje směr ulice k nové radotínské cementárně.
Hálkova do r. 1952 Vítězslav Hálek (1835 - 74), básník.
Rudých letnic 1952 - 92 Podle události z 20.4.1930, kdy došlo ke střetu četníků s průvodem mládeže.

K Lázním - Pojmenování vyjadřuje směr ulice k říčním lázním a od 60. let začíná až za tratí - dříve již od restaurace U Pospíšilů a celá nesla název.
Milana Rastislava Štefánika 1928 - ? M. R. Štefanik (1880 - 1919) první ministr vojenství ČSR.
nám. Komenského ? - ? je částí této ulice (dle J - v U chybí).
nám. Mezinárodního dne dětí ? - ? bylo takto krátce přejmenováno - (dtto).

K Přívozu - Pojmenování vyjadřuje směr ulice k bývalému přívozu přes řeku Berounku, jehož pozůstatky se dodnes nacházejí vedle nové lávky. Ulice nese svůj název od r. 1937.

Karlická - Karlík, část městečka Dobřichovic (jihozápadně od Prahy na řece Berounce) a dříve též hrádek poblíž.
Palackého 1928 - 1946 František Palacký (1798 - 1876), český historik.
Benešova 1946 - 1977 Dr. Edvard Beneš (1884 - 1948), český politik a president.

Ke Zděři - Ulice je pojmenována podle svého směru. Zděř je zbytek ramene řeky Berounky.
Pražská 1928 - 1946 Pojmenování bylo podle směru ke Praze.
Josef Hory 1946 - 1952 Josef Hora (1891 - 1945), český básník a novinář.
Julia Fučíka 1952 - 1977 Julius Fučík (1903 - 43), novinář a kritik.

Kejnická - Kejnice, ves v západních Čechách na Klatovsku.
Fričova do r. 1977 Josef Václav Frič (1829 - 91) - politik.

Kolová - Kolová, ves v západních Čechách na Karlovarsku. Ulice vznikla poč. 90. let.

Kraslická - Kraslice, ves v záp. Čechách, u Sokolova.
Třebízského 1928 - 1977 Václav Beneš Třebízský (1849 - 1884) spisovatel.

Ledvická - Ledvice, ves na Teplicku. Ulice patří ve své oblasti i novějším; její vznik lze klást pravděpodobně mezi roky 1974 - 1982.

Lošetická - Není známo, odkud pochází název. Ulice je pojmenována asi od počátku 80. let.

Loučanská - Loučany, ves v západních Čechách, na Klatovsku.
Komenského 1928 - 77 Jan Ámos Komenský (1592 - 1670), český pedagog, teolog a spisovatel.

Macháčkova - Josef Macháček (1817 - 70), radotínský rodák, (viz Hadravská s jiným údajem roku narození).
Krameriova 1928 - 1960 Václav Matěj Kramerius (1753 - 1808), český spisovatel a nakladatel.
Klimešova 1960 - 92 Václav Klimeš (1889 - 1966) člen a funkcionář KSČ.

Matějovského - Josef Matějovský (1901 - 43), člen obec. zast. v Radotíně a odbojář, popravený nacisty.
Liškova do 1928 dle U: Jan Kryštov Liška (kol. 1650 - 1712), slezský malíř; dle J: podle radotínského stavitele Lišky (?-?), který tam postavil řadu domů.
Resslova 1928 - 1946 Josef Ludvík František Ressel (1793 - 1857), vynálezce lodního šroubu.

Minerální - Minerál (= nerost) je anorganická přírodnina pevného, někdy i tekutého skupenství.
Barrandova 1928 – 77 - Joachim Barrande (1799 - 1883), francouzský geolog, žijící v Praze.

Na Benátkách - Ulice je pojmenována podle událostí, připomínající povodně v této části obce. Název existoval již před připojením Radotína k Praze v r. 1974.

Na Betonce - Ulice je pojmenována podle skutečnosti, že byla vybetonována a že v obci se nachází továrna na výrobu cementu.
Blahoslavova 1928 - 1977 Jan Blahoslav (1523 - 1571), biskup Jednoty bratrské.

Na Cikánce - pomístní název. Ulice vznikla v 80. letech.

Na Rymáni - místní název této části Radotína.
Jungmannova 1928 - 1977 Josef Jungmann (1773 - 1847), jazykovědec, básník, překladatel.

Na Říháku - Ulice je pojmenována podle kopce Říhák. Ten má jméno podle jednoho ze zdejších hospodářů - Říhy, který měl pozemky a pískovnu na svahu nad Radotínem.
Horymírova 1960 - 77 - viz Balého.

Na Viničkách - Ulice pojmenována podle toho, že se nachází v  té části Radotína, kde se pěstovalo víno.
Kořenského 1928 - 1977. Josef Kořenský( 1874-1938), cestovatel a spisovatel.

Na Výšince - Název podle polohy ulice vůči okolí. Stejný název měla i bývalá tiskárna, nacházející se v této ulici.
Přemyslova 1828 – 77 - Přemysl Oráč, bájné kníže.

náměstí Osvoboditelů - Náměstí je pojmenováno k poctě osvoboditelů naší země od fašismu.
Masarykovo náměstí 1928 – 1952 U : Jan Masaryk (1885 - 1948), politik; J : T.G.Masaryk  (1850 -1937), první president ČSR.
Náměstí čs. armády 1952 - 1977.

Nýrská - Nýrsko, ves na Klatovsku. Ulice vznikla v první polovině 90. let.

Nýřanská - Nýřany, ves na Plzeňsku.
Rašínova 1932 - 46 JUDr. Alois Rašín (1867 - 1923) politik.
Aleny Bernáškové 1946 - 56 Alena Bernášková (1920), spisovatelka, podle jejíhož románu Olověný chléb byl natočen stejnojmenný film o Rudých letnicích v Radotíně.
Smetanova 1956 - 1977 Bedřich Smetana (1824 - 1884), hudební skladatel.

Otěšínská - Otěšín je ves na Klatovsku v západních Čechách. Vznikla v roce 1977.

Otínská - Otín, ves na Klatovsku v západních Čechách. Ulice vznikla spojením dvou dosavadních komunikací: Karolíny Světlé, která byla později přejmenována na ulici K urnovému háji (tento název byl také později zrušen) a ulice Vrázovy.
Karolíny Světlé - Karolina Světlá - Mužáková (1830 - 1899), spisovatelka.
K urnovému háji do r. 1977 Název podle směru ulice.
Vrázova do r. 1977. Enrique Stanko Vráz (1860 - 1932) český cestovatel.

Plánická - Plánice je ves na Klatovsku, v západních Čechách.
Čelakovského do r. 1977 František Ladislav Čelakovský (1799 - 1852), básník.

Pod Klapicí - Ulice je pojmenována podle své polohy. Klapice je kopec nad Radotínem. Ulice se původně jmenovala Panská podle skutečnosti, že v ní bydlely radotínské významné osobnosti. V r. 1952 dostala část ulice název Rudé Letnice, viz K cementárně.
Hálkova 1928 - 52 Vítězslav Hálek - viz K cementárně.

Pod Lahovskou - Lahovská, číst Lochkova. Ulice se nachází pod tímto územím.
Vrchlického do r. 1977 Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912) český básník.

Prvomájová - Ulice je pojmenována jednak k poctě Prvního máje, jednak jako vzpomínka na Nerudův známý prvomájový fejeton.
Nerudova 1928 - 1977 Jan Neruda (1834 - 91), český básník.

Přeštínská - Ulice je pojmenována od r. 1977, není ovšem známa žádná ves, z které by mohl být odvozen její název.

Příbramská - Příbram, okresní město jihozápadně od Prahy. Ulice je pojmenována od r. 1977.

Radkovská - Radkov, ves na Táborsku, v jižních Čechách.
Vančurova 1952 - 77 - ulice pojmenována podle Pavla Vančury - viz Ametystová.

Safírová - safír, drahokam, modrá odrůda velmi tvrdého korundu
Resslova 1946 - 1977 - viz Matějovského.

Sídliště - Ulice je pojmenována asi od r. 1959, tj. od postavení prvních zdejších bytových jednotek.

Slavičí - Pomístní název, ulice vede do tzv. Slavičího údolí.
Náprstkova 1932 - 77 Vojta Náprstek (1826 - 94) mecenáš a zakladatel “Náprstkova” musea.

Slinková - Slinek je vypálený vápenec, polotovar k výrobě cementu. V Radotíně se nachází cementárna
Slavojova 1928 - 1977 Slavoj - bájná postava z Rukopisů.

Sobětická - Sobětice, ves na Klatovsku. Ulice pojmenována od r. 1977.

Solná - Sůl, chemická sloučenina. Existují soli jednoduché, podvojné a smíšené (kamenná sůl - chlorid sodný). Jde o umělý název.
Purkyňova 1937 – 77 - Jan Evangelista Purkyně (1787 - 1869), český přírodovědec a buditel.

Stadiónová - pojmenována podle své polohy. Vede podél stadiónu.
Čechova 1928 - 52 Svatopluk Čech (1846 - 1908), básník a spisovatel.
U stadiónu 1952 – 1977.

Staňkovka - Název pochází již z devatenáctého století. Ulice vede do lesa, na jehož okraji “prý míval jakýsi Staněk hájovnu”.

Strážovská - Strážov, ves na Klatovsku
Havlíčkova 1928 - 1977 Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856), český novinář.

Strunkovská - Stronkov, ves na Klatovsku. Ulice je pojmenovaná od r. 1977.

Šárovo kolo - Ulice nese starý název, který souvisí s jejím směrem podél Berounky. Podle legendy se v ní ve víru utopil “nějaký Šára”.

Štěrková - Štěrk jsou úlomky kamene přírodních hornin (žuly, syenitu, dioritu, čediče). Ulice je pojmenována podle svého charakteru.
Máchova do r. 1977 - Karel Hynek Mácha (1810 - 1836), český básník.

Tachovská (dle J připsáno Kočího domy) - Tachov, město v západních Čechách.
Poděbradova 1923 - 1977 Jiří z Poděbrad (1420 - 1471), český panovník.

Topasová - Topas, bezbarvý, někdy nahnědlý, žlutý či modrý kosočtverný nerost. Vyskytuje se hlavně v žulách, pegmatitech a v cínové paragenezi. Průhledné a pěkně zbarvené kusy jsou hledaným drahým kamenem.
Jiráskova 1928 - 1977 Alois Jirásek (1851 - 1930) spisovatel a dramatik.

Týřovická - Týřovice, osada na Klatovsku
Holečkova 1928 - 1959 (dle J - tato ulice byla tratí rozdělena - viz K Berounce).
Za sídlištěm 1959 – 1977 - Pojmenování podle polohy ulice.

U Drážky - Ulice je pojmenovaná podle své polohy; vede totiž trasou bývalé úzkokolejné drážky z lomů do staré radotínské cementárny.
Lumírova 1928 - 1977 Lumír - bájná postava pěvce z Rukopisů.

U Jankovky - Ulice je pojmenována podle své polohy, vede podél jedné z budov firmy Janka, továrny na vzduchotechnické zařízení v Radotíně.
Erbenova 1937 - 1977 Karel Jaromír Erben (1811 - 70), básník, etnograf a archivář.

U Sanatoria - Ulice pojmenovaná podle restaurace Pivní sanatorium, která se v ní nachází.
Kollárova 1932 - 1977 Jan Kollár (1793 - 1852) evangelický kněz a básník.

U Starého stadiónu - Ulice je pojmenována podle své polohy, vede podél starého fotbalového hřiště.
Milíčova 1928 - 1977 Jan Milíč z Kroměříže (+1374), předchůdce Husa.

U Učiliště - Ulice je pojmenována podle své polohy, vede poblíž učiliště radotínské firmy Janka.
Boženy Němcové 1928 - 1977 Božena Němcová (1820 - 1862), spisovatelka.

U Vápenky - Ulice je pojmenovaná podle své polohy, poblíž ní stávala dnes již zrušená vápenka
Otakara Nebeského 1937 - 1952 Otakar Nebeský (?),dlouholetý radotínský (?) i okresní hejtman.
Nikose Belojannise 1952 - 1977 Nikos Belojannis (1915 - 1952), řecký revolucionář, popraven 1952.

V Edenu - Ulice pojmenována podle starodávného názvu části místní čtvrti V sadech po připojení v r. 1974.
Kozinova 1928 - 1952 Jan Sladký Kozina (1652 - 1695), vůdce chodských povstalců.
Kazimírova 1952 - 1977 Jan Kazimír (1609 - 1648), polský král.

V Parníku - Ulice pojmenována podle toho, že se v těchto místech nacházel parní mlýn, kde se peklo pečivo.
Raisova 1928 - 77 Karel Václav Rais (1859 - 1926) - spisovatel.

V  Sudech - počátek silničky ke Kosoři, nad níž pak jsou válcovité skalní útvary (chybí v K).

Vápenná - název souvisí s vápnem a vápencem, který se v okolí Radotína těžil (chybí v  K).
Heydukova 1928 - 1977 Adolf Heyduk (1835 - 1923) český básník.

Věštínská - Věštín, část vsi Strašín u Sušice.
Tyršova 1932 - 1952 - viz Ametystová.
Riegrova 1952 - 1977 - viz Ametystová.

Vinohrady - Ulice je od r. 1905 pojmenována analogicky s Prahou, kde byly na okraji vinohrady. Proto na bývalém okraji Radotína jsou také Vinohrady.

Vojetická - Vojetice - obec na Klatovsku (V Uličníku i plánku chybí) Nová ulice.

Vrážská - Vráž, lázeňské město u Písku (v U chybně Vráž, lázeňské město v Písku).
Husova 1915 - 1928) Jan Hus (1359 - 1415), náboženský reformátor.
Nádražní 1928 - 1946; 1954 - 1977 Ulice vede podél stanice.
třída maršála Stalina 1946 - 1954 Josif Vissarionovič Stalin (1879 - 1953), sovětský diktátor.

Vykoukových - Rodina Vykoukových se přestěhovala do Radotína v roce 1939. V době heidrichiády ukrývali velitele skupiny parašutistů kpt. Adolfa Opálku. Byli zatčeni 30.6.1942, vězněni na Pankráci a v Terezíně a umučeni v Mauthausenu v lednu 1943.
Fügnerova od 1932 viz Balého. Ulice byla přejmenována v 50. letech.

Výpadová - Ulice je pojmenována podle svého charakteru. Je hlavní příjezdovou trasou od strakonické výpadovky.
Žižkova 1928 - 77 viz Balého.

Zadovská - Zadov, část vsi Stachy na Šumavě. Ulice má dnešní název od r. 1977.

Zbynická - Zbynice, část vsi Čejkovy na Klatovsku.
Kmochova 1952 - 1977 František Kmoch (1848 - 1912) kapelník a skladatel.

Zderazská - Zderaz, část vsi Křenice u Klatov.
Husova 1928 - 1977 viz Vrážská.

Zdická - Zdice, město na Berounsku. Ulice je pojmenovaná od roku 1977.

Zítkova - Josef Zítek (1832 - 1909), architekt.
Dobrovského 1928 - 1977 Josef Dobrovský (1753 - 1829) kněz a literární historik.

Živcová - Živec, nerostná surovina pro keramický průmysl. Pojmenování souvisí s radotínským průmyslem.
Čechova 1952 - 1977 Svatopluk Čech (1846 - 1908).

Později vytvořené názvy nových ulic, v seznamu podle U i J abecedně nazařazené:

 • Pod Velkým hájem - podle polohy ulice a využívající místního pojmenování
 • K Višňovce - místní název charakterizuje lokalitu s višněmi G již ano
 • Josefa Kočího - Josef Kočí (1879 - 1947) byl radotínským stavitelem a postavil i t.zv. Kočího domy v Tachovské ulici.

V použitých materiálech se vyskytují ještě jiné názvy ulic a to:

 • Pod Lanovkou - zmiňuje pouze K, který naopak neuvádí ulici Pod Lahovskou.
 • Staňkova - opět chyba K
 • Za ovčínem - uvádí jak K, tak i G - v U je ulice tohoto jména uvedena v katastru Lochkova - její dřívější název byl Radotínská.
   

 V Radotíně 28.11.2003 a 5.1.2004 - zpracoval Jaroslav SOJKA

9. února 2010 přibyly na katastrálním území Radotín tři nové názvy ulic:

 • ulice Jarmily Novotné (pojmenována po Jarmile Novotné, 1907 – 1994, světově známé české operní zpěvačce) vychází severovýchodním směrem ze Strážovské jižně od křižovatky s ulicí Solnou a vstupuje do ulice Kalabisovy,
 • ulice U Viniček (pojmenována podle podle pomístního názvu) vychází severním směrem z ulice Na Viničkách východně od ulice Kolové a slepě končí.
 • Návrh té třetí ulice - Kalabisovy (pojmenované po Viktoru Kalabisovi, 1923 – 2006, hudebním skladateli, muzikologovi a dlouholetém redaktorovi hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu), který odtud nevzešel, pojmenoval komunikaci v podstatě budoucí - vychází severozápadním směrem z východního konce ulice Jarmily Novotné, stáčí se k severovýchodu a vstupuje do ulice K Višňovce.

29. května 2012 schválila Rada hl. m. Prahy přejmenování části ulice Václava Balého na náměstí Sv. Petra a Pavla, z jejího pokračování je nyní ulice Nad Berounkou. Ulice Václava Balého je tak nyní rozdělena na tři části, které mají rozdílný charakter: část ulice zakončená budovou městského úřadu zůstala zachována, část před kostelem s charakterem náměstí získala název náměstí Sv. Petra a Pavla a poslední část vedoucí odsud nad břehem Berounky až ke starému hřbitovu se stala ulicí Nad Berounkou. Základní škola Praha - Radotín si zachovává stále stejné sídlo, stejně jako radotínská radnice. Adresa se změnila jen historické budově I. stupně (náměstí Sv. Petra a Pavla 4) faře (náměstí Sv. Petra a Pavla 2), kostelu (jenž dal náměstí jméno), zahradnictví u hřbitova (Nad Berounkou 1) a hřbitovu samému.

Změny z let 2010 a 2012 jsou vyznačeny v přiložené mapě (pdf, 470,1 kB).

Zveřejněno: 19.08.2013 –testovací účet ; Přečteno 27119 x
Vytisknout