Základní škola Praha - Radotín

 Základní škola Praha - Radotín 
 Adresa  Loučanská 1112/3, 153 00  Praha-Radotín
 Zřizovatel  Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 
 153 00 Praha-Radotín
 Právní forma  příspěvková organizace
 Telefon  227 031 051, 227 031 052
 E-mail  skola-radotin@seznam.cz
 Webové stránky  http://www.skola-radotin.cz
 Ředitel  Mgr. Jiří Kovařík
 Zástupkyně ředitele pro I. stupeň   Mgr. Iva Petrtýlová
 Zástupce ředitele pro II. stupeň  Mgr. Jaroslav Jurásek
 Hospodářka Jana Pecharová


Škola má k dispozici dvě budovy, historickou a novou, každou s vlastním moderním sportovním zázemím:

První dvě patra dnešní budovy 1. stupně byla postavena v roce 1901, během prázdnin roku 1931 pak bylo přistavěno druhé patro. V roce 1969 byla slavnostně otevřena nová budova ZDŠ - dnešní druhý stupeň ZŠ Praha - Radotín. Ta po povodních v roce 2002 prošla celkovou rekonstrukcí a dnes je již před velkou vodou chráněna protipovodňovými opatřeními.

V létě roku 2014 došlo k velkým úpravám v areálu druhého stupně školy, nové je schodiště, ale i školní dvůr. V roce 2018 byla dostavěna aula a nástavba budovy pro polytechnické vyučování. Ve stejném roce byla zahájena nástavba historické budovy a stavba další budovy jídelny, které byly 2. září 2019 slavnostně otevřeny. V těsné blízkosti školy se v roce 2019 otevřel nový plavecký bazén.

V roce 2000 bylo v areálu nové budovy vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem a v roce 2009 dopravní hřiště, od roku 2010 je také k otevřena 70 metrů dlouhá běžecká dráha s umělým povrchem a s doskočištěm. Proto asi nepřekvapí, že škola nabízí třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - tedy s navýšeným počtem hodin tělesné výchovy na 2. stupni se zaměřením na některé sporty (fotbal, softbal a lakros). Spolupracuje s trenéry a s se sportovními oddíly. Od školního roku 2001-2002 část tříd prvního stupně pracuje v alternativním programu Začít spolu, který výrazně zohledňuje individualitu dítěte, podporuje vzájemnou spolupráci a zvyšuje efektivitu samotné výuky.

Škola disponuje jazykovou, multimediální a počítačovou učebnou, odbornými učebnami na výuku fyziky, chemie a přírodopisu, tělocvičnami, dílnami, hudebnou, keramickou dílnou a školním klubem. Žáci prvních tří tříd prvního stupně mohou navštěvovat školní družinu, od 4. třídy je otevřen školní klub. Ve stejné budově jako školní družina je umístěna i školní jídelna.

Zveřejněno: 17.04.2019 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 27.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 38617 x
Vytisknout