Průmysl

Teprve sedmdesátá léta devatenáctého století jsou prvním, zprvu velmi nesmělým začátkem rozvoje průmyslového Radotína.

V r. 1871 se povoluje na místě starého Žufníčkova gruntu (zhruba dnešní nové sídliště) stavba CEMENTÁRNY. Ta se později stala jakýmsi symbolem Radotína, avšak v šedesátých letech 20. století byla vymístěna mimo zastavěnou část obce.

V r.1872 byl položen základní kámen k výstavbě cukrovaru (v prostoru současných StČEZ).

V té době byla postavena též vápenná pec, kterou připomíná dnes ulice U Vápenky.

Krátkou dobu (1899-1904) působí v obci továrna MARSANO-PRAGER, prádelna písku pro sklárny Inwald na Smíchově.

Koncem století ve zrušeném "Dolejším mlýně" (mezi potokem a ul. V. Balého) vzniká první kovozpracující dílna s vlastním elektrickým proudem a vyrábí železné postele, umyvadla, poličky na nádobí, saně a pod. - vše zatím nesmaltované. Z ní později vznikla SMALTOVNA "První česká továrna emailových štítů" p. V. Broulima.

Začátkem 20. století zavládl v Radotíně nebývalou měrou stavební ruch i při výstavbě řady továren a továrniček.

Nejznámější je firma JANKA na výrobu ventilátorů a sběračů prachu, která byla v r. 1908 zřízena na místě dřívější prádelny písku.

montážní hala fy janka


V r. 1908 byla založena Česká společnost pro potřeby polních úzkorozchodných drah, ze které postupně vznikla firma FERROVIA s dalším programem výroby zabezpečovacího zařízení pro železnice. V r. 1944 se stala majetkem TATRY.

Od r. 1910 firma VINDYŠ (vpravo od ulice Na Betonce proti sídlišti) vyráběla a exportovala prvotřídní tělocvičné nářadí ( po smrti zakladatele převzal továrnu jeho syn ing. Otakar Vindyš, který ale sklízel větší slávu na poli sportovním).

vindis.jpg

Po první světové válce úpravou zemědělských prostor Ejemova statku (mezi potokem a novým sídlištěm) vznikla v r. 1922 ASTA - akumulátorka - výrobna akumulátorů a různých svítidel.

Ve třicátých a čtyřicátých letech v Radotíně úspěšně působila firma p. Jindry - FOTOFON (později bývalé učiliště Janka) na výrobu pohlednic.

Úpravna zvířecích kůží pana Maxe Šenka byla roku 1939 prodána továrníkovi Pantoflíčkovi, který zde vybudoval výrobnu PANTOF na podvozky k letadlům. V její tradici pokračuje nyní TECHNOMETRA.

Po druhé světové válce se stal Radotín průmyslovou obcí, které dominovaly zejména čtyři z výše uvedených podniků: Cementárna, Janka, Technometra a Tatra. V šedesátých letech spustil výrobu stavebních hmot podnik PREFA (dnes Pražské pivovary).

V devadesátých letech některé závody ukončily svoji činnost nebo přešly na jinou produkci. Objevily se i nové podnikatelské subjekty, které svou novou tradici teprve rozvíjejí.

Zveřejněno: 24.02.2005 –testovací účet ; Přečteno 14197 x
Vytisknout