Dotace na rok 2023 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 94/2023 ze dne 25. ledna 2023 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2023.

Dotační pravidla pro udělení dotací na rok 2023 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:

  • volného času,
  • sportu,
  • kultury.
Žádost o dotaci se přijímá pouze on-line prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: dotace.praha16.eu v termínu do 10. března 2023 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna do 31. prosince 2023. 

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 Bc. Ivetou Krejčí.

Dokumenty:
Zveřejněno: 06.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1397 x
Vytisknout