Volby do Evropského parlamentu: Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin

Ve 14 hodin se dnes otevřou volební místnosti. Voliči si budou vybírat své zástupce do Evropského parlamentu. Českou republiku bude zastupovat 21 poslanců.

Volby se v České republice uskuteční v pátek 7. června 2024 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 8. června od 8 hodin do 14 hodin.
➡️ Kandidáti do Evropského parlamentu podle politické příslušnosti na serveru Volby.cz

➡️ Přenosná volební schránka
V případě, kdy volič nemůže zejména z důvodu zdraví či věku, osobně přijít do volební místnosti, je možné požádat svou příslušnou okrskovou komisi o přenosnou volební schránku. Telefonní spojení do volebních místností bude zprovozněno v pátek 7. června po 9. hodině.

ℹ️  Kontakty do jednotlivých volebních místností:

Číslo okrsku  Oblast Volební místnostTelefonické spojení 
16001 EdenHala u jídelny Domu s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c725 524 914 
16002ViničkyPOZOR ZMĚNA!
Základní škola Praha-Radotín, historická budova, nám. Sv. Petra a Pavla 102/4
725 524 879
16003SídlištěSportovní hala, U Starého stadionu 1585/9725 524 834
16004RymáňZákladní škola Radotín, přístavba u budovy školní jídelny, Loučanská 1112/3
725 524 820
16005BenátkyZákladní škola Radotín, historická budova, nám. Sv. Petra a Pavla 102/4 725 524 348
16006LahovskáRestaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15725 524 823
16007ŘíhákSokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2725 524 703
16008Nové sídlištěKulturně-komunitní centrum Radotín, náměstí Osvoboditelů 1740/17
725 524 976
 • Ve volebním okrsku č. 16001 je volební místnost: hala u jídelny Domu s pečovatelskou službou Praha – Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín (bezbariérový přístup)
  Telefon do volební místnosti: 725 524 914
  Pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady.

 • POZOR ZMĚNA 
  Ve volebním okrsku č. 16002 je volební místnost: Základní škola Radotín, historická budova nám. Sv. Petra a Pavla 102/4, Praha-Radotín (není bezbariérový přístup
  ):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 879
  Pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadiónu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

 • Ve volebním okrsku č. 16003 je volební místnost: klubovna Sportovní haly Radotín, U Starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín (bezbariérový přístup):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 834
  Pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická.

 • Ve volebním okrsku č. 16004 je volební místnost: Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny Loučanská 1112/3, Praha-Radotín (bezbariérový přístup):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 820
  Pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, K Přívozu č. or. 2, 4, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.

 • Ve volebním okrsku č. 16005 je volební místnost: Základní škola Radotín, historická budova nám. Sv. Petra a Pavla 102/4 , Praha-Radotín (není bezbariérový přístup):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 348
  Pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu č. or. 3, 7, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

 • Ve volebním okrsku č. 16006 je volební místnost: Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha-Radotín (nemá bezbariérový přístup):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 823
  Pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. p. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Vyhlídka, Živcová.

 • Ve volebním okrsku č. 16007 je volební místnost: Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha-Radotín (nemá bezbariérový přístup):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 703
  Pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17, mezi č. or. 2-24 včetně ev. č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36, mezi č. or. 11-47, Strážovská - mezi č. or. 8-56 a mezi č. or. 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a mezi č. or. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových.

 • Ve volebním okrsku č. 16008 je volební místnost: Prostory nového Kulturně-komunitního centra Koruna, náměstí Osvoboditelů 1740/17, Praha-Radotín (bezbariérový přístup):
  Telefon do volební místnosti: 725 524 976
  Pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba.
➡️ Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností 
Pro snadnou orientaci a navigaci do volebních místností můžete využít aplikaci, kterou vyvinul IPR Praha: kudykvolbam.iprpraha.cz. Stačí jen zadat vaši adresu a obratem zjistíte, kde je vaše volební místnost a jak se tam dostanete. 

➡️ eDoklady není možné využít 
Při volbách není možné využít aplikaci eDoklady. S prokázáním totožnosti ve volebních místnostech se počítá až po 1. lednu 2025.

➡️ Vyzvednout hotový občanský průkaz bude možné i ve dnech voleb
Ve dnech konání komunálních voleb bude pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně otevřeno v pátek 7.6.2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8.6.2024 od 8.00 do 14.00 hodin. Občané si zde mohou vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz. 
POZOR ZMĚNA OPROTI MINULÝM VOLBÁM. Pracoviště se nachází nově v budově Koruny na náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha – Radotín (adresa na mapách Google). 

➡️ Kdo může volit? 
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu ve volebních místnostech v Praze - Radotíně mají i občané jiného členského státu Evropské unie, kteří jsou trvalým či přechodným pobytem v Praze-Radotíně a alespoň druhý den voleb dosáhnou 18 let.

Občan jiného členského státu, který má právo volit a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasovací lístky obdrželi voliči do svých schránek nejpozději 3 dny před volbami. Pokud je ve svých schránkách nemají, mohou si je vyzvednout během voleb přímo ve volební místnosti.

➡️ Jak se volí?
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem, nebo cestovním dokladem. Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Při těchto volbách se nebude možné prokazovat elektronickým občanským průkazem. 

Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde do ní vloží upravený hlasovací lístek. Následně tuto obálku vhodí do volební urny.

Úpravu hlasovacího lístku může volič provést přímo v prostoru k tomu vymezeném, za zástěnou nebo si je může přinést upravené již z domova a za zástěnou je již pouze vloží do úřední obálky.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To činí tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.

V prostoru za zástěnou – určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem přítomen ani člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.

12
Zveřejněno: 07.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4020 x
Vytisknout