CENY PLATNÉ PRO ROK 2013

 

ZÁBOR*
(nejvýše 5m x 3m)

POPLATEK*
(voda, kontejner, WC)

Přípojka k el. proudu

Zapůjčení stánku od MČ

10,- Kč/ m2 / den

100,- Kč /den

100,- Kč / den

250,- Kč / den

* OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU JSOU POVINNÉ PRO KAŽDÉHO PRODEJCE

 

 

 

 

 

 

 

Prodejce má od provozovatele pronajatý prostor o ploše minimálně 2x2 m, maximálně pak 5x3m a hradí poplatek za zábor místa ve výši  10,- Kč/m2 v den konání akce. Dále má prodejce od provozovatele pronajatý jednotný stánek, který provozovatel instaluje, deinstaluje a uskladňuje. Cena za pronájem stánku je 250,- Kč /den konání akce/. Pokud si prodejce přiveze vlastní stánek, pak si jeho instalaci, deinstalaci, dopravu i uskladnění zařizuje ve vlastní režii. Prodej z chladících vitrín, aut a přívěsů je povolen pouze pro prodejce nabízející zboží, u kterého je požadováno udržení určité teploty. Dále je každý prodejce povinen zaplatit poplatek za možnosti uložení zbytkového zboží a prázdných obalů do připraveného kontejneru, použití vody a WC, a to ve výši 100,-Kč/den. V případě napojení prodejce na elektropřípojku se využití účtuje paušálně ve výši 100,-Kč/den/1 elektropřípojka.

 

 

Zveřejněno: 04.03.2013 –Eva Kottková ; Přečteno 7547 x
Vytisknout