Usnesení zastupitelstva č.38

Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně.

Číslo zastupitelstva: 19
č. 38
Ze dne 18.12.2017

b e r e  na  vědomí

informaci o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně.


Připravované stavby:

  • Lávka přes Berounku - výstavba nové lávky v souběhu se stávající lávkou.

  • Vestavba do ZŠ - vybudování tříd v podkroví ZŠ.

  • Parkovací dům - třípatrový parkovací dům pro 240 aut.

  • Rekonstrukce objektů okolo KS Koruna - rekonstrukce původní hasičské zbrojnice pro Policii ČR a Městskou policii hl.m. Prahy a zbývajících objektů pro KS Koruna a ZUŠ.

    Stavby probíhající:

  • Hasičská zbrojnice - stavba zahájena demolicí stávajícího dřeváku, dokončení stavby prosinec 2018.

  • Atrium škola - stavba probíhá, jsou hotovy základové konstrukce a svislé konstrukce, bude se montovat střecha. Ukončení stavby květen 2018.

  • Protipovodňová opatření Rymáň, kanalizace, vodovod - stavba zahájena, hlavní stavební práce začnou v březnu 2018 odstraněním stávajícího protipovodňového valu a přeložkami elektrického vedení.

  • Plavecký bazén, hradidlová komora - stavba zahájena přeložkou hradidlové komory, ukončení stavby prosinec 2018.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 442 x
Vytisknout