Usnesení rady č.987

Místostarosta + OMH - udělení souhlasu Radotínskému sportovnímu klubu, z. s. s umístěním stavby „Tribuna pro beach volejbal“ na pozemku parc. č. 1252/4 v k. ú. Radotín, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené správě Městské části Praha 16

Číslo rady: 71
č. 987
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

s udělením souhlasu Radotínskému sportovnímu klubu, z. s. s umístěním stavby „Tribuna pro beach volejbal“ na pozemku parc. č. 1252/4 v k. ú. Radotín, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené správě Městské části Praha 16.
Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 93 x
Vytisknout