Usnesení rady č.986

Místostarosta + OMH - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4596/2019 na zhotovení akce „Centrum Koruna Radotín - stavba“, se společností ALBET stavební, s.r.o., IČ: 27139891, Vrážská 144, Praha - Radotín

Číslo rady: 71
č. 986
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4596/2019 na zhotovení akce „Centrum Koruna Radotín - stavba“, se společností ALBET stavební, s.r.o., IČ: 27139891, Vrážská 144, Praha - Radotín, jehož předmětem je navýšení ceny o částku 5.230.843,31 Kč včetně DPH na celkovou cenu 120.615.060,58 Kč včetně DPH (dle změnového listu č. 3).
Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 95 x
Vytisknout