Partnerská spolupráce Radotína a Burglengenfeldu pokračuje

V sobotu 5. září přivítal Radotín delegaci z partnerského města Burglengenfeldu. Starosta Karel Hanzlík provedl německé hosty středem městské části a představil realizované i připravované projekty. Současně příjemně překvapil svého kolegu Thomase Gesche, když upozornil, že v rámci dokončovaného investičního záměru „Místa u řeky“ zde bude prezentováno právě i toto hornofalcké město ležící na řece Nábě.

Návštěva téměř šesti desítek hostů, převážně zaměstnanců městského úřadu Burglengenfeld a jeho organizací, byla dlouho dopředu připravována. Už proto, že rok 2014 byl volební v obou městech a na rozdíl od Radotína se v případě toho německého po 24 letech kompletně obměnilo vedení – tamější starosta Heinz Karg z důvodu zákonem stanoveného věkového limitu již nemohl znovu kandidovat a důvěru voličů dostal v přímé volbě o generaci mladší Thomas Gesche.

Pod vedením nového starosty dorazili přátelé z Burglengenfeldu na krátkou návštěvu v sobotu 5. září odpoledne. Začínala na náměstí Sv. Petra a Pavla, kde je společně se starostou Hanzlíkem uvítal tajemník ÚMČ Praha 16 Pavel Jirásek. První zastávkou byla logicky nejdůležitější investiční akce radnice v letošním roce – právě dokončovaný projekt Místo u řeky. „V prostoru od soutoku Berounky s Radotínským potokem až k základní škole, kde projekt vzniká, dostane své významné místo právě i naše partnerské město a připomenutí dnes již 23 let trvající intenzívní spolupráce,“ zdůraznil radotínský starosta Karel Hanzlík.

Další cesta vedení obou radnic a celé výpravy vedla do místní knihovny a areálem školských zařízení až na Biotop, kde se shodou okolností právě 5. září konal sportovní den u vody nabitý netradičními akcemi – přírodní koupaliště tak bylo německými návštěvníky obdivováno nejen samo o sobě jako ojedinělý projekt, ale právě i vynikajícím nápadem využít jej k podobným akcím mimo hlavní, letní sezónu.

Putování sportovními areály a přes sportovní halu bylo završeno v Kulturním středisku Radotín, kde na Klubové scéně Milana Peroutky byla pro hosty připravena prezentace historie a současnosti Radotína radním MČ Praha 16 a předsedou Letopisecké komise Petrem Binhackem a také pohoštění.

Oba starostové zde také zdůraznili význam dlouholetého partnerství obou měst, dříve průmyslových lokalit a dnes se silně rozvíjejících ve prospěch svých obyvatel a nabízející jim stále nové služby. „V roce 2017 bude naše partnerství existovat 25 let – to budeme muset samozřejmě náležitě oslavit,“uzavřel před závěrečnou společnou fotografií starosta Gesche.   

123
Zveřejněno: 08.09.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6569 x
Vytisknout