Usnesení zastupitelstva č.10

Podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 226/27, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 728 m2 vzniklého dle návrhu Geometrického plánu č. 3891-71/2021, včetně žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek vztahujících se k pozemku parc.č. 95/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín

Číslo zastupitelstva: 21
č. 10
Ze dne 20.06.2022

s o u h l a s í

s návrhem podání žádosti o odejmutí svěřené správy Městské části Praha 16 k pozemku parc.č. 226/27, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 728 m2 vzniklého dle návrhu Geometrického plánu č. 3891-71/2021, včetně žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek vztahujících se k pozemku parc.č. 95/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Radotín.
Zveřejněno: 28.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 444 x
Vytisknout