Usnesení rady č.972

Radní Ing. Šiška + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Výsadby stromů Praha 16 – Radotín, podzim 2021“ a k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem

Číslo rady: 69
č. 972
Ze dne 28.07.2021

rada  s o u h l a s í

s přijetím nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na akci „Výsadby stromů Praha 16 – Radotín, podzim 2021“ a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ANT SERVICES spol. s r.o., IČ: 05913675, Na Náměstí 487, Všetaty za celkovou cenu 1.290.000,- Kč včetně DPH.
Zveřejněno: 02.08.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 126 x
Vytisknout