Usnesení rady č.982

STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 4129/2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností U NÁS CAFFÉ s.r.o., IČ: 05321778, Korunní 2569/108, Praha 10-Vinohrady

Číslo rady: 71
č. 982
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 4129/2017 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností U NÁS CAFFÉ s.r.o., IČ: 05321778, Korunní 2569/108, Praha 10-Vinohrady.

Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 73 x
Vytisknout