Usnesení rady č.980

STA + OMH - uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a vlastníkem panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 3105/7 v k.ú. Radotín se stavbou místní komunikace

Číslo rady: 71
č. 980
Ze dne 01.09.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi nabyvatelem Městskou částí Praha 16 a vlastníkem panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc.č. 3105/7 v k.ú. Radotín se stavbou místní komunikace.
Zveřejněno: 08.09.2021 – Martina Stará ; Přečteno 75 x
Vytisknout