Usnesení rady č.1291

STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Spolkem Na Cihelně, Zderazská 1010/12, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1060/1 o výměře cca 642 m2 z celkové výměry 772 m2

Číslo rady: 85
č. 1291
Ze dne 24.01.2018

rada   s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Spolkem Na Cihelně, Zderazská 1010/12, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1060/1 o výměře cca 642 m2 z celkové výměry 772 m2.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 152 x
Vytisknout