Usnesení rady č.678

STA + OOS - pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 16 Ing. Petra Šišky k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a na pověření oprávněním k užívání závěsného odznaku

Číslo rady: 50
č. 678
Ze dne 21.10.2020

rada  s t a n o v u j e

pro Ing. Petra Šišku oprávnění užívat závěsný odznak s velkým státním znakem, opatřeným nápisem „Česká republika“ při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a při občanských obřadech.

Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 46 x
Vytisknout