Úsek doplňkové péče a komunitního plánování

JménoFunkceTelefonE-mail
Stejskalová Jitka Mgr. vedoucí odboru, komunitní plánování 234 128 310 jitka.stejskalova@praha16.eu
Řepásková Daniela Mgr. veřejný opatrovník, kurátor pro dospělé 234 128 313 daniela.repaskova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku doplňkové péče a komunitního plánování
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • poskytuje pomoc občanům, kteří jsou ve výkonu trestu nebo propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, proti nimž je vedeno trestní řízení, občanům podmíněně propuštěným, žijícím nedůstojným způsobem života, problémovým občanům, propuštěným z ústavů a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, osobám závislým na alkoholu, toxických látkách apod.,
 • kurátor pro dospělé navštěvuje klienty ve věznicích,
 • spolupracuje s Policií ČR, vězeňskou službou, Českým helsinským výborem, ústavy sociální péče, psychiatrickými léčebnami, zdravotními pojišťovnami, městskými policiemi, státními i nestátními subjekty při řešení bytové problematiky a v oblasti zaměstnávání a sociálních dávek s Úřadem práce ČR,
 • kontaktuje azylové domy a ubytovny pro přechodný pobyt,
 • vypracovává s klientem individuální motivační plán, se stanovením jednotlivých dílčích kroků,
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických, psychologických a jiných pracovišť,
 • jako veřejný opatrovník zastupuje osoby, jež byly zbaveny či omezeny způsobilosti k právním úkonům v soudem stanoveném rozsahu,
 • vybírá vhodná zařízení pro hospitalizaci klientů,
 • hospodaří s majetkem movitým i nemovitým svých klientů se souhlasem příslušného soudu,
 • zajišťuje agendu občanských záležitostí pro MČ – gratulace k životním jubileím, dárkové balíčky,
 • zajišťuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb ve vztahu k uživatelům a poskytovatelům sociálních služeb (proces komunitního plánování),
 • zpracovává Komunitní plán rozvoje sociálních služeb MČ,
 • připravuje jednotlivé projekty a vzájemně je koordinuje,
 • organizuje veřejná setkání s občany k plánovaným projektům,
 • podílí se na utváření grantové politiky MČ v sociální oblasti,
 • informuje subjekty komunitního plánování o probíhajících grantových řízeních,
 • poskytuje odborné sociální poradenství,
 • provádí terénní sociální šetření,
 • ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajišťuje v MČ veřejnou službu,
 • obstarává sociální pohřby,
 • řeší veškeré záležitosti v oblasti zdravotnictví, zdravotní péče a zdravotního pojištění svěřené zvláštními právními předpisy a Statutem, s výjimkou protidrogové prevence,
 • úzce spolupracuje s KÚ v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence,
 • při všech činnostech úzce spolupracuje s HMP a ostatními městskými částmi správního obvodu Praha 16.
Aktualizováno: 03.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 20042 x
Vytisknout