Úsek místního hospodářství

JménoFunkceTelefonE-mail
Zeman Martin místní hospodářství 234 128 284 martin.zeman@praha16.eu


Sídlo úseku
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • eviduje (pasportuje), prohlíží a zajišťuje opravy místních komunikací včetně plánu údržby,
 • účastní se kontrolních dnů souvisejících se stavbami komunikací,
 • kontroluje převzetí komunikací po jejich dokončení (např. v rámci výstavby inženýrských sítí),
 • vyjadřuje se k uzavírkám, objížďkám a zvláštnímu užívání komunikací a k záborům na veřejném prostranství,
 • kontroluje zábory a vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území MČ, vyjma stánkového prodeje,
 • vyjadřuje se k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikace ve správě MČ,
 • eviduje, protokolárně zpracovává a přejímá výkopové práce na místních komunikacích,
 • kontroluje stav dopravních opatření na území MČ,
 • eviduje a vyzývá k odstranění vraků (ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy),
 • navrhuje, eviduje a kontroluje dopravní značení a informačně orientační značení,
 • povoluje vjezd do vybraných míst MČ,
 • v rámci agendy energetické hospodářství organizačně zajišťuje energetický audit, roční výkazy,
 • eviduje a tvoří protokoly při haváriích (vody, elektřiny, plynu a osvětlení),
 • eviduje a kontroluje spotřeby vody, el. energie a plynu v budovách MČ,
 • pojišťuje budovy,
 • hlásí poruchy (např. SSZ, veřejné osvětlení, inženýrské sítě),
 • kontroluje dětská hřiště a sportoviště,
 • překládá návrhy aktualizací příloh vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a tržního řádu,
 • jako správce dopravní a technické infrastruktury edituje údaje digitální technické mapy kraje a poskytuje součinnost v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
Potřebuji vyřídit
Formuláře
Aktualizováno: 23.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 18185 x
Vytisknout