Úsek majetku a inventarizace

JménoFunkceTelefonE-mail
Rašková Stanislava správa majetku 234 128 282 stanislava.raskova@praha16.euSídlo úseku

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • připravuje podklady a související dokumenty pro provedení inventarizace majetku a závazků za celou MČ (návrhy souhrnných materiálů a vzorové dokumenty),
 • eviduje nemovitý majetek – v programu ENO, GINIS MAJ a EMA včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí, geometrických plánů a nabývacích titulů,
 • kontroluje výměry a typy pozemků, obstarává jejich ocenění,
 • eviduje čísla popisná nebo evidenční u budov,
 • inventarizuje nemovitý majetek – připravuje inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění,
 • eviduje majetkové účty MČ,
 • sleduje vlastnické vztahy k nemovitému majetku – majetkoprávní vypořádání pozemků,
 • zajišťuje zápisy podle zákona č. 172/1991 Sb., svěření majetku MČ, zápisy do katastru nemovitostí,
 • spolupracuje při vyhlašování výběrových řízení na nebytové prostory,
 • sepisuje nájemní smlouvy MČ a smlouvy o výpůjčce,
 • sepisuje smlouvy o převodu nemovitého majetku – kupní, darovací apod.,
 • zajišťuje provedení vkladů vlastnických práv z převodu nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha – město,
 • zajišťuje stanoviska a vyjádření MHMP k záměrům a převodům nemovitého majetku,
 • provádí centrální evidenci smluv uzavřených MČ a vkládá je do celostátního Registru smluv,
 • zajišťuje podklady ke smlouvám – výpisy a snímky z KN, identifikace, geometrické plány, znalecké posudky, notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí,
 • realizuje privatizaci bytového fondu,
 • uplatňuje daňová přiznání z převodu nemovitostí MČ pro HMP,
 • eviduje restituční nároky.
Aktualizováno: 02.02.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 17729 x
Vytisknout